Chọn các ô hoặc phạm vi nhất định

Bạn có thể nhanh chóng định vị và chọn các ô hoặc phạm vi cụ thể bằng cách nhập tên hoặc tham chiếu ô của chúng trong hộp Tên nằm ở bên trái thanh công thức:

Hộp Tên

Bạn cũng có thể chọn các ô hay phạm vi đã đặt tên hoặc không tên bằng cách sử dụng lệnh Đi Đến (F5hoặc Ctrl+G).

Quan trọng: Để chọn các ô và phạm vi đã đặt tên, trước tiên bạn cần xác định chúng. Xem mục Xác định và sử dụng tên trong công thức để biết thêm thông tin.

  • Để chọn một ô hoặc phạm vi đã đặt tên, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Tên để hiển thị danh sách các ô hoặc phạm vi đã đặt tên, rồi bấm vào tên mà bạn muốn.

  • Để chọn hai hoặc nhiều tham chiếu ô hay phạm vi ô đã đặt tên, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Tên, rồi bấm vào tên của tham chiếu ô hoặc phạm vi ô đầu tiên mà bạn muốn chọn. Sau đó, nhấn giữ CTRL trong khi bấm vào tên của các ô hoặc phạm vi khác trong hộp Tên.

  • Để chọn tham chiếu ô hoặc phạm vi ô chưa được đặt tên, hãy nhập tham chiếu ô của ô hoặc phạm vi ô bạn muốn chọn, rồi nhấn ENTER. Ví dụ, nhập B3 để chọn ô đó hoặc nhập B1:B3 để chọn phạm vi ô.

Lưu ý: Bạn không thể xóa hay thay đổi tên đã được xác định cho các ô hoặc phạm vi trong hộp Tên. Bạn chỉ có thể xóa hoặc thay đổi tên trong Trình quản lý Tên ( tab Côngthức,nhóm Tên đã Xác định). Để biết thêm thông tin, hãy xem xác định và sử dụng tên trong công thức.

  1. Nhấn F5 hoặc CTRL+G để cho chạy hộp thoại Đi Tới.

  2. Trong danh sách Đi đến, hãy bấm tên của ô hoặc phạm vi bạn muốn chọn, hoặc nhập tham chiếu ô trong hộp Tham chiếu, sau đó nhấn OK.

    Ví dụ, trong hộp Tham chiếu, hãy nhập B3 để chọn ô đó hoặc nhập B1:B3 để chọn phạm vi ô. Bạn có thể chọn nhiều ô hoặc phạm vi bằng cách nhập chúng vào hộp Tham chiếu được phân tách bởi dấu phẩy. Nếu bạn đang tham chiếu đến dải ô tràn được tạo bởi công thức mảng động thìbạn có thể thêm toán tử dải ô tràn. Ví dụ, nếu bạn có một mảng trong các ô A1:A4, bạn có thể chọn nó bằng cách nhập A1# trong hộp Tham chiếu, sau đó nhấn OK.

Mẹo: Để nhanh chóng tìm và chọn tất cả các ô chứa những kiểu dữ liệu cụ thể (chẳng hạn như công thức) hoặc chỉ những ô đáp ứng tiêu chí cụ thể (chẳng hạn như các ô nhìn thấy được hoặc ô cuối cùng trên trang tính có chứa dữ liệu hoặc định dạng), hãy bấm Đặc biệt trong cửa sổ bật lên Đi Đến, sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  1. Đi đến Công thức > Xác định > Quản lý Tên.

  2. Chọn tên bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.

  3. Chọn Chỉnh sửa hoặc Xóa.

Nhấn giữ phím Ctrl và bấm chuột trái vào từng ô hoặc dải ô bạn muốn đưa vào. Nếu chọn qua, bạn có thể bấm vào ô không mong muốn để bỏ chọn ô đó.

Khi bạn chọn dữ liệu cho Bản đồ Bing, hãy đảm bảo đó là dữ liệu vị trí - tên thành phố, tên quốc gia, v.v. Nếu không, Bing không có gì để ánh xạ.

Để chọn các ô, bạn có thể nhập tham chiếu trong hộp thoại Chọn Dữ liệu hoặc bấm vào mũi tên thu gọn trong hộp thoại và chọn các ô bằng cách bấm vào chúng. Xem các phần trước để biết thêm tùy chọn cho việc chọn ô bạn muốn.

Khi bạn chọn dữ liệu cho Chuyển đổi Euro, hãy đảm bảo rằng đó là dữ liệu tiền tệ.

Để chọn các ô này, bạn có thể nhập tham chiếu trong hộp Dữ liệu Nguồn hoặc bấm vào mũi tên thu gọn bên cạnh hộp rồi chọn các ô bằng cách bấm vào chúng. Xem các phần trước để biết thêm tùy chọn cho việc chọn ô bạn muốn.

Bạn có thể chọn các ô liền kề Excel dành cho web bằng cách bấm vào một ô và kéo để mở rộng phạm vi. Tuy nhiên, bạn không thể chọn các ô hoặc dải ô cụ thể nếu chúng không nằm cạnh nhau. Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể mở sổ làm việc của bạn trong Excel và chọn các ô không liền kề bằng cách bấm vào chúng trong khi nhấn và giữ phím Ctrl. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chọn các ô hoặc phạm vi cụ thể trong Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Chọn nội dung ô trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×