Chọn dữ liệu cho biểu đồ

Để tạo biểu đồ, bạn cần chọn ít nhất một ô trong một phạm vi dữ liệu (một tập hợp ô). Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu dữ liệu biểu đồ của bạn nằm trong một phạm vi ô liên tục, hãy chọn ô bất kỳ trong phạm vi này. Biểu đồ của bạn sẽ bao gồm tất cả dữ liệu trong phạm vi.

  • Nếu dữ liệu của bạn không nằm trong một phạm vi liên tục, hãy chọn các phạm vi hoặc các ô không liền kề nhau. Chỉ cần đảm bảo rằng lựa chọn của bạn tạo thành một hình chữ nhật.

Mẹo: Nếu bạn không muốn bao gồm các hàng hoặc cột cụ thể của dữ liệu trong biểu đồ, bạn chỉ cần ẩn chúng trêntrang tính, hoặc bạn có thể áp dụng bộ lọc biểu đồ để hiển thị các điểm dữ liệu bạn muốn sau khi tạo biểu đồ.

Sắp xếp dữ liệu cho biểu đồ

Excel có thể đề xuất biểu đồ cho bạn. Những biểu đồ mà Excel đề xuất phụ thuộc vào cách bạn đã sắp xếp dữ liệu trong trang tính. Bạn cũng có thể có những ý tưởng biểu đồ của riêng mình. Dù bạn chọn cách nào, thì bảng này cũng liệt kê những cách tốt nhất để sắp xếp dữ liệu cho một biểu đồ nhất định.

Đối với biểu đồ này

Sắp xếp dữ liệu

Biểu đồ cột, thanh, đường, khu vực, bề mặt hoặc radar

Tìm hiểu thêm về abut

cột,

thanh,

đường kẻ,

khu vực,

bề mặt,

và biểu đồ radar .

Trong các cột hoặc hàng.

Biểu đồ cột

Biểu đồ vùng

Biểu đồ hình tròn

Biểu đồ này dùng một bộ giá trị (được gọi là chuỗi dữ liệu).

Tìm hiểu thêm về

biểu đồ hình tròn.

Trong một cột hoặc hàng, và một cột hoặc hàng của nhãn.

Biểu đồ hình tròn

Biểu đồ vành khuyên

Biểu đồ này có thể sử dụng một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu.

Tìm hiểu thêm về

biểu đồvành khuyên.

Trong một hoặc nhiều cột hoặc hàng dữ liệu và một cột hoặc hàng của nhãn.

Biểu đồ dougnut

Biểu đồ XY (tán xạ) hoặc bong bóng

Tìm hiểu thêm về

Biểu đồ XY (phân tán)

biểu đồ bong bóng.

Trong các cột, đặt giá trị x của bạn trong cột đầu tiên và các giá trị y của bạn trong cột tiếp theo.

Biểu đồ tán xạ

Đối với biểu đồ bong bóng, hãy thêm cột thứ ba để xác định kích cỡ của bong bóng nó hiển thị, để đại diện cho các điểm dữ liệu trong chuỗi dữ liệu.

Biểu đồ bong bóng

Biểu đồ chứng khoán

Tìm hiểu thêm về

biểu đồ chứng khoán.

Trong các cột hoặc hàng, sử dụng kết hợp các giá trị mở, cao, thấp và đóng, cộng với tên hoặc ngày như nhãn theo đúng thứ tự.

Biểu đồ chứng khoán

Xem Thêm

Tạo biểu đồ

Các loại biểu đồ sẵn có

Thêm chuỗi dữ liệu vào biểu đồ

Thêm hoặc loại bỏ trục phụ trong biểu đồ Excel

Thay đổi chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ

Để tạo biểu đồ trong Excel dành cho web, bạn cần chọn ít nhất một ô trong phạm vi dữ liệu (một tập hợp các ô). Biểu đồ của bạn sẽ bao gồm tất cả dữ liệu trong phạm vi đó.

Sắp xếp dữ liệu cho biểu đồ

Bảng này liệt kê các cách tốt nhất để sắp xếp dữ liệu của bạn cho một biểu đồ đã cho.

Đối với biểu đồ này

Sắp xếp dữ liệu

Biểu đồ cột, thanh, đường, khu vực hoặc radar

Trong các cột hoặc các hàng, như thế này:

Sắp xếp dữ liệu cho một biểu đồ cột, thanh, đường, hoặc radar

Biểu đồ hình tròn

Biểu đồ này dùng một bộ giá trị (được gọi là chuỗi dữ liệu).

Trong một cột hoặc hàng và một cột hoặc hàng của nhãn, như thế này:

Bảng có 2 cột, 3 hàng; Bảng có 3 cột, 2 hàng

Biểu đồ vành khuyên

Biểu đồ này có thể dùng một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu

Trong nhiều cột hoặc hàng dữ liệu và một cột hoặc hàng của nhãn, như thế này:

Bảng có 3 cột, 3 hàng; Bảng có 3 cột, 3 hàng

Biểu đồ tán xạ

Trong các cột, đặt giá trị x của bạn trong cột đầu tiên và các giá trị y của bạn trong cột tiếp theo, như thế này:

Sắp xếp dữ liệu cho một biểu đồ tán xạ

Để biết thêm thông tin về bất kỳ biểu đồ nào trong số này, hãy xem các loại biểu đồ sẵn có.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×