Chọn lựa chọn

Đôi khi bạn đang chọn nhiều ô hoặc phạm vi trong Excel, bạn vô tình chọn một hoặc nhiều hơn bạn không dự định. Bạn có thể bỏ chọn bất kỳ ô nào trong phạm vi đã chọn với công cụ bỏ chọn. Nhấn phím Ctrl , bạn có thể bấm vào, hoặc bấm-và-kéo để bỏ chọn bất kỳ ô hoặc phạm vi nào trong vùng chọn. Nếu bạn cần chọn lại bất kỳ ô nào trong số các ô này, hãy tiếp tục giữ phím Ctrl và chọn lại các ô đó (đối với máy Mac, dùng phím CMD ).

Hoạt hình của lựa chọn ô và cuộc bầu cử

Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn dùng trong Excel for window nếu bạn có Office 2019, hoặc nếu bạn có đăng ký Microsoft 365. Nếu bạn là người đăng kýMicrosoft 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×