Chọn tất cả các ô trên một trang tính

Để chọn tất cả các ô trong một trang tính, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau đây:

  • Bấm nút Chọn Tất cả.

    Nút Chọn Tất cả

  • Nhấn CTRL+A.

    Ghi chú    Nếu trang tính có chứa dữ liệu và ô hiện hoạt ở trên hay bên phải dữ liệu đó, nhấn CTRL+A sẽ chọn vùng hiện thời. Nhấn CTRL+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Mẹo    Nếu bạn muốn chọn tất cả các ô trong trung tâm phạm vi hoạt, hãy nhấn CTRL+SHIFT+*.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×