Trong Teams dùng cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể dùng Camera để chụp ảnh bằng thiết bị di động của bạn và chia sẻ chúng với tất cả các liên hệ và nhóm của bạn.

Lưu ý: Tính năng này hiện sẵn dùng trên Teams for iOS và Android.

Cách sử dụng Camera để chia sẻ ảnh:

 1. Đi tới cuộc trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ ảnh.

 2. Chọn nút Camera Nút Camera cạnh cửa sổ Nhập tin nhắn ở cuối cuộc trò chuyện.

 3. Gõ nhẹ Camera.

 4. Chọn loại hình ảnh ở cuối màn hình.

 5. Chọn nút Chụp để chụp ảnh.

 6. Sử dụng các tùy chọn trên màn hình để chỉnh sửa hình ảnh của bạn.

 7. Khi bạn đã sẵn sàng gửi ảnh của mình, hãy chọn Xong.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Cách sử dụng Camera để chia sẻ ảnh:

 1. Đi tới cuộc trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ ảnh.

 2. Chọn nút Camera Nút Camera cạnh cửa sổ Nhập tin nhắn ở cuối cuộc trò chuyện.

 3. Gõ nhẹ Camera.

 4. Chọn loại hình ảnh ở cuối màn hình.

 5. Chọn nút Chụp để chụp ảnh.

 6. Sử dụng các tùy chọn trên màn hình để chỉnh sửa hình ảnh của bạn.

 7. Khi bạn đã sẵn sàng gửi ảnh của mình, hãy chọn Xong.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×