Chèn trang tính Excel vào PowerPoint

Nếu bạn đang sử dụngPowerPoint 2013 hoặc phiên bản mới hơn, bạn có thể liên kết dữ liệu từ trang tính Excel đã lưu vào bản trình bày PowerPoint của bạn. Bằng cách đó, nếu dữ liệu trong trang tính thay đổi, bạn có thể dễ dàng cập nhật dữ liệu trong bản trình bày PowerPoint của mình.

Liên kết toàn bộ trang tính Excel tới PowerPoint

 1. Trong PowerPoint, trên tab Chèn, bấm hoặc gõ nhẹ Đối tượng.

  chọn đối tượng trên tab chèn

 2. Trong hộp thoại Chèn Đối tượng, hãy chọn Tạo từ tệp.

  hộp thoại duyệt tệp

 3. Bấm hoặc gõ nhẹ Duyệt, và trong hộp Duyệt, tìm sổ làm việc Excel có dữ liệu mà bạn muốn chèn và nối kết đến nó.

 4. Trước khi bạn đóng hộp Chèn Đối tượng, hãy chọn Nối kết, rồi bấm OK.

  chọn kết nối để chèn tệp vào powerpoint

  Quan trọng: Đối tượng được nối kết trong bản trình bày của bạn sẽ hiển thị tất cả dữ liệu từ trang tính hiện hoạt, trên cùng trong sổ làm việc Excel được liên kết. Khi bạn lưu sổ làm việc Excel, hãy đảm bảo trang tính mà bạn muốn trong bản trình bày của mình là người mà bạn nhìn thấy khi lần đầu tiên mở sổ làm việc.

Liên kết một mục dữ liệu trong Excel tới PowerPoint

 1. Trong Excel, mở sổ làm việc đã lưu với dữ liệu bạn muốn chèn và nối kết đến.

 2. Kéo qua khu vực dữ liệu mà bạn muốn nối kết đến PowerPoint và trên tab trang đầu, bấm hoặc gõ nhẹ sao chép.

 3. Trong PowerPoint, hãy bấm vào trang chiếu mà bạn muốn dán dữ liệu trang tính đã sao chép.

 4. Trên tab Trang đầu, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Dán, rồi chọn Dán Đặc biệt.

  hiển thị tùy chọn dán đặc biệt

 5. Trong hộp Dán Đặc biệt, bấm Dán nối kết và sau đó bên dưới Dưới dạng, chọn Đối tượng Trang tính Microsoft Excel.

  hiển thị hộp thoại dán tệp ở dạng kết nối

Sao chép và dán dữ liệu Excel (không được liên kết) vào PowerPoint

Trong trường hợp này, dữ liệu Excel sẽ không được nối kết với bản trình bày PowerPoint của bạn. Bạn sao chép dữ liệu từ một trang tính Excel và dán nó vào bản trình bày của bạn. Trang tính không gửi cập nhật tự động cho PowerPoint.

 1. Trong Excel, hãy mở sổ làm việc với dữ liệu bạn muốn sao chép.

 2. Kéo qua khu vực dữ liệu bạn muốn sao chép, sau đó trên tab Nhà, bấm hoặc gõ nhẹ Sao chép.

 3. Trong PowerPoint, hãy bấm vào trang chiếu mà bạn muốn dán dữ liệu trang tính đã sao chép.

 4. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Dán.

 5. Bên dưới tùy chọn dán, hãy chọn một trong các thao tác sau. Di chuyển con trỏ chuột qua từng tùy chọn dán để xem bản xem trước của nội dung sẽ trông như thế nào.

  Dùng Kiểu Đích

  Sử dụng kiểu đích để sao chép dữ liệu dưới dạng bảng PowerPoint, bằng cách sử dụng định dạng của bản trình bày

  Giữ Định dạng Nguồn

  Giữ định dạng nguồn để sao chép dữ liệu Excel dưới dạng bảng PowerPoint, bằng cách dùng định dạng của trang tính

  Nhúng

  Nhúng để sao chép dữ liệu dưới dạng thông tin có thể được sửa đổi trong Excel sau này

  văn bản thay thế

  Ảnh để sao chép dữ liệu dưới dạng ảnh không thể sửa được trong Excel

  Chỉ Giữ lại Văn bản

  Chỉ giữ lại văn bản để sao chép tất cả dữ liệu dưới dạng hộp văn bản duy nhất

Xem Thêm

Sao chép biểu đồ Excel sang chương trình Office khác

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Chèn trang tính được liên kết

Để chèn và nối kết trang tính Excel đã lưu vào trang chiếu PowerPoint của bạn, hãy làm như sau:

Quan trọng: Đối tượng được nối kết trong bản trình bày của bạn sẽ hiển thị tất cả dữ liệu từ trang tính hiện hoạt, trên cùng trong sổ làm việc Excel được liên kết.

 1. Trong PowerPoint 2010, trên tab chèn , trong nhóm văn bản , bấm vào đối tượng.

 2. Trong hộp thoại Chèn Đối tượng, hãy chọn Tạo từ tệp.

 3. Bấm duyệtvà trong hộp thoại duyệt , duyệt đến và sau đó chọn sổ làm việc Excel có chứa thông tin mà bạn muốn chèn, rồi bấm OK.

 4. Trong hộp thoại chèn đối tượng , hãy chọn nối kết , rồi bấm OK.

Để chỉnh sửa trang tính Excel được liên kết, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để sửa dữ liệu từ bên trong Excel, hãy bấm chuột phải vào đối tượng trên trang chiếu, trỏ tới đối tượng trang tính được liên kết, rồi chọn chỉnh sửa.

 • Để cập nhật dữ liệu trên trang chiếu để khớp với dữ liệu trong tệp gốc Excel, hãy bấm chuột phải vào đối tượng trên trang chiếu, rồi bấm Cập Nhật nối kết.

Chèn một vùng chọn được liên kết từ một trang tính

Để chèn và liên kết một vùng chọn dữ liệu từ một trang tính Excel đã lưu, hãy làm như sau:

 1. Trong Excel, hãy mở sổ làm việc có chứa dữ liệu mà bạn muốn chèn.

 2. Chọn và sao chép dữ liệu bạn muốn.

  Lối tắt bàn phím    Bạn có thể nhấn CTRL + C để sao chép dữ liệu.

 3. Trong PowerPoint 2010, bấm vào trang chiếu mà bạn muốn dán dữ liệu trang tính đã sao chép.

 4. Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm vào mũi tên bên dưới dán, rồi chọn dán đặc biệt.

 5. Trong hộp thoại dán đặc biệt , dưới mục dưới dạng, hãy chọn đối tượng trang tính Microsoft Excel.

 6. Chọn hộp kiểm dán liên kết , rồi bấm OK.

Để sửa một vùng chọn các ô từ một trang tính Excel được liên kết, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để sửa dữ liệu từ bên trong Excel, hãy bấm chuột phải vào đối tượng trên trang chiếu, trỏ tới đối tượng trang tính được liên kết, rồi chọn chỉnh sửa.

 • Để cập nhật dữ liệu trên trang chiếu để khớp với dữ liệu trong tệp gốc Excel, hãy bấm chuột phải vào đối tượng trên trang chiếu, rồi bấm Cập Nhật nối kết.

Sao chép một vùng chọn các ô lên một trang chiếu

Để dán bản sao của một vùng chọn dữ liệu Excel vào trang chiếu PowerPoint của bạn, hãy làm như sau:

Lưu ý: Dữ liệu được sao chép và dán vào một trang chiếu PowerPoint sẽ không tự động Cập Nhật khi dữ liệu được thay đổi trong sổ làm việc Excel. Để liên kết dữ liệu trên trang chiếu PowerPoint đến nguồn dữ liệu gốc Excel, hãy xem mục "chèn lựa chọn được liên kết từ một trang tính" ngay lập tức ở trên.

 1. Trong Excel, mở sổ làm việc có chứa thông tin mà bạn muốn sao chép.

 2. Chọn và sao chép dữ liệu bạn muốn.

  Lối tắt bàn phím    Bạn có thể nhấn CTRL + C để sao chép dữ liệu.

 3. Trong PowerPoint 2010, bấm vào trang chiếu mà bạn muốn dán dữ liệu trang tính đã sao chép.

 4. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Dán.

 5. Bên dưới tùy chọn dán, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Chọn giữ định dạng nguồn nếu bạn muốn sao chép dữ liệu dưới dạng bảng PowerPoint nhưng muốn nó giữ nguyên diện mạo của trang tính Excel gốc.

  2. Chọn sử dụng kiểu đíchs nếu bạn muốn sao chép dữ liệu dưới dạng bảng PowerPoint nhưng muốn nó giả định diện mạo của bản trình bày PowerPoint.

  3. Chọn nhúng nếu bạn muốn sao chép dữ liệu dưới dạng thông tin có thể được chỉnh sửa trong PowerPoint.

  4. Chọn ảnh nếu bạn muốn sao chép dữ liệu dưới dạng ảnh có thể chỉnh sửa.

  5. Chọn chỉ giữ lại văn bản nếu bạn muốn sao chép tất cả dữ liệu dưới dạng một hộp văn bản duy nhất.

Xem Thêm

Nhập nội dung từ các ứng dụng khác

Sao chép biểu đồ Excel sang chương trình Office khác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×