Chia sẻ danh sách tác vụ

Bạn có thể chia sẻ các danh sách nhiệm vụ mà bạn đã tạo với những người khác.

  1. Chọn Chia sẻ chia sẻ ở phía trên cùng của cửa sổ tác vụ.

  2. Chọn tạo liên kết lời mời.

  3. Chọn sao chép liên kết.

  4. Mở thư email và địa chỉ email mới cho những người mà bạn muốn chia sẻ danh sách của mình.

  5. Dán liên kết vào thư của bạn và gửi cho bạn.

Lưu ý: Email chỉ là một cách để chia sẻ liên kết lời mời. Bạn cũng có thể gửi cho những người sử dụng bất kỳ ứng dụng nhắn tin nào, chẳng hạn như Microsoft Teams.

Quản lý thiết đặt chia sẻ

  1. Để giới hạn chia sẻ với các thành viên danh sách hiện tại chọn Chia sẻ chia sẻ.

  2. Chọn quản lý quyền truy nhập.

  3. Chọn nút bật tắt kế bên để giới hạn quyền truy nhập vào thành viên hiện tại để đặt nó thành bật. Việc này sẽ vô hiệu hóa nối kết lời mời và truy nhập danh sách giới hạn đến các thành viên hiện tại.

  4. Ngoài ra, bạn có thể chọn nút chia sẻ dừng màu đỏ để tắt tính năng chia sẻ cho danh sách nhiệm vụ. Sau khi bạn ngừng chia sẻ, chỉ có bạn sẽ có quyền truy nhập vào danh sách.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×