Chia sẻ lịch của bạn trong Outlook.com

Chia sẻ lịch của bạn trong Outlook.com

Khi bạn chia sẻ lịch Outlook.com của mình với mọi người, họ có thể thêm lịch đó trực tiếp vào dạng xem lịch biểu của họ trong Outlook. Tùy theo quyền bạn cấp cho họ, họ có thể xem lịch của bạn hoặc chỉnh sửa lịch. Bạn cũng có thể chia sẻ lịch Outlook.com của mình với những người khác bằng cách phát hành lịch của bạn và gửi cho họ một nối kết đến một trang web hoặc tệp.

Nếu lịch Outlook.com của bạn không đồng bộ trong Outlook trên Windows hoặc bạn không thể chỉnh sửa lịch Outlook.com dùng chung trong Outlook trên Windows, xem mục Lịch Outlook.com của tôi sẽ không đồng bộ hoặc tôi không thể chỉnh sửa lịch Outlook.com dùng chung.

Lưu ý: Đăng nhập vào Outlook.com bằng tài khoản Microsoft bất kỳ, bao gồm các tài khoản email kết thúc bằng @outlook.com, @live.com, @hotmail.com hoặc @msn.com. Nếu bạn có tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft 365, xem mục Chia sẻ lịch của bạn trong Outlook trên web dành cho doanh nghiệp.

 1. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch để đi đến lịch.

 2. Ở đầu trang, chọn Chia sẻ, rồi chọn lịch bạn muốn chia sẻ.

  Lưu ý: Bạn không thể chia sẻ lịch thuộc sở hữu của người khác.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ lịch.

 4. Chọn cách bạn muốn người này sử dụng lịch của mình:

  • Có thể xem tất cả các chi tiết cho phép người đó xem tất cả các chi tiết về sự kiện của bạn.

  • Có thể chỉnh sửa cho phép người đó chỉnh sửa lịch của bạn.

 5. Chọn Chia sẻ. Nếu bạn quyết định không chia sẻ lịch của mình ngay lúc này, chọn Xóa .

  Lưu ý: 

  • Khi chia sẻ lịch của bạn với người dùng không sử dụng Outlook.com, như người dùng Gmail, họ sẽ chỉ có thể chấp nhận lời mời bằng tài khoản Outlook.com hoặc Microsoft 365.

  • Các mục lịch được đánh dấu riêng tư sẽ được bảo bệ. Hầu hết những người bạn chia sẻ lịch chỉ thấy thời gian của các mục được đánh dấu riêng tư, chứ không thấy tiêu đề, vị trí hay các chi tiết khác. Chuỗi lặp lại được đánh dấu là riêng tư cũng sẽ hiển thị kiểu lặp lại.

Bạn có thể thay đổi các quyền mà mình đã thiết lập cho lịch, hoặc ngừng chia sẻ lịch hoàn toàn, bằng cách nhấp chuột phải vào tên lịch bên dưới mục Lịch của bạn.

 1. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch để đi đến lịch.

 2. Bên dưới Lịch, bấm chuột phải vào lịch bạn muốn cập nhật cài đặt chia sẻ, rồi chọn Chia sẻ và quyền.

  Ảnh chụp màn hình con trỏ di chuyển qua mục Chia sẻ và quyền trong menu ngữ cảnh của lịch

 3. Tìm người mà bạn muốn thay đổi quyền, rồi chọn mức quyền mới hoặc chọn Xóa để ngừng chia sẻ lịch của bạn với người đó.

Nếu bạn nhận được lời mời chia sẻ lịch của người khác, chọn Chấp nhận ở phần dưới cùng của thư để thêm lịch của họ vào cửa sổ lịch của bạn.

Ảnh chụp màn hình nút Chấp nhận trong thông báo email Lịch dùng chung.

Sau khi bạn thêm lịch khác, bạn có thể đổi tên, thay đổi màu hoặc loại bỏ khỏi dạng xem của bạn. Để thực hiện điều này, hãy bấm chuột phải vào lịch trong ngăn bên trái.

Ảnh chụp màn hình menu ngữ cảnh lịch với với Đổi tên được chọn

Nếu bạn muốn ngừng chia sẻ lịch với ai đó, bạn có thể loại bỏ quyền của người đó.

 1. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch để đi đến lịch.

 2. Trong ngăn bên trái, nhấp chuột phải vào lịch mà bạn muốn dừng chia sẻ và chọn Chia sẻ và Quyền.

  Theo mặc định, lịch chính của bạn được gọi là "Lịch". Nếu bạn đã tạo lịch khác, bạn có thể chọn một trong số các lịch đó để thay thế. Bạn không thể loại bỏ quyền chia sẻ khỏi lịch của những người khác.

 3. Chọn người bạn muốn ngừng chia sẻ lịch, rồi chọn Xóa .

  Người đó hiện được loại bỏ khỏi danh sách những người có quyền truy nhập vào lịch của bạn. Bản sao lịch của bạn ở chỗ người đó sẽ không còn đồng bộ với lịch của bạn hay nhận cập nhật.

Trong thiết đặt lịch, bạn có thể phát hành lịch của mình để mọi người có thể xem lịch của bạn hoặc đăng ký.

 1. Trong dạng xem lịch biểu, chọn thiết đặt Thiết đặt > xem tất cả các thiết đặt Outlook.

 2. Chọn lịch > lịch dùng chung.

 3. Bên dưới phát hành lịch, chọn lịch mà bạn muốn phát hành và mọi người có thể nhìn thấy bao nhiêu thông tin chi tiết.

 4. Chọn pháthành.

 5. Nếu bạn chọn một nối kết HTML, người nhận có thể sao chép và dán URL trong một trình duyệt để xem lịch của bạn trong một cửa sổ trình duyệt mới.

  Nếu bạn chọn một nối kết ICS, người nhận có thể tải xuống tệp ICS và nhập nó vào Outlook. Điều này sẽ thêm các sự kiện của bạn vào lịch của họ, nhưng người nhận sẽ không tự động nhận được bất kỳ Cập Nhật nào cho lịch của bạn. Ngoài ra, người nhận có thể sử dụng liên kết ICS để đăng ký lịch của bạn qua Outlook. Họ sẽ nhìn thấy lịch của bạn cùng với chính họ và sẽ tự động nhận được bất kỳ Cập Nhật nào cho lịch của bạn.

Lưu ý: 

 • Các lịch HTML và ICS là chỉ đọc, do đó người nhận sẽ không thể chỉnh sửa lịch của bạn.

 • Tần số đồng bộ lịch ICS của bạn phụ thuộc vào nhà cung cấp email của người nhận.

 1. Trong dạng xem lịch biểu, chọn thiết đặt Thiết đặt > xem tất cả các thiết đặt Outlook.

 2. Chọn lịch > lịch chia sẻ lịchđượcchia sẻ.

 3. Bên dưới phát hành lịch, chọn khôngphát hành.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Lưu ý: Trước tiên, bạn cần đăng nhập để được hỗ trợ. Nếu không đăng nhập được, hãy đi đến mụcHỗ trợ tài khoản.

Xem thêm

Sử dụng lịch dùng chung cho gia đình trong Outlook.com

Tìm kiếm ở Lịch của bạn trong Outlook.com

Tạo, sửa đổi hoặc xóa yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook.com

Nhập hoặc đăng ký với lịch trong Outlook.com

In email và lịch trong Outlook.com

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×