Lưu ý: Tính năng này hiện sẵn dùng trên Teams for iOS và Android.

Khi bạn chia sẻ một mục từ Két sắt trong Teams dành cho sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, điều bạn thực sự đang làm là thêm một mục vào Két sắt trong cuộc trò chuyện đó (nhóm hoặc cuộc trò chuyện một-một). Bạn cũng có thể chọn chia sẻ một mục từ Két sắt cá nhân của mình trong cuộc trò chuyện; điều này sẽ tạo bản sao của mục đó trong cuộc trò chuyện Két sắt.

Lần đầu tiên những người khác trong cuộc trò chuyện muốn mở một mục bạn đặt trong Két sắt, bạn sẽ phải cấp quyền truy nhập bằng cách chọn thông báo Yêu cầu quyền truy nhập vào Két sắt này trong cuộc trò chuyện. Sau khi bạn cho phép từng thành viên truy nhập Két sắt, họ sẽ có thể mở một bản sao của (các) mục bạn đã đặt trong danh Két sắt.

Khi bạn loại bỏ một mục khỏi Két sắt trong cuộc trò chuyện, mục đó vẫn sẽ hiển thị dưới dạng tin nhắn trong cuộc trò chuyện nhưng mục đó sẽ không còn khả dụng.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×