Bạn muốn hỏi một đồng nghiệp đóng góp vào bản chiếu của bạn và muốn trỏ trực tiếp đến trang chiếu mà bạn cần trợ giúp? TrongPowerPoint chỉ cần bấm chuột phải vào trang chiếu mà bạn muốn hỗ trợ và chọn nối kết đến trang chiếu này.

Khi thẻ chia sẻ xuất hiện, bạn có thể thay đổi thiết đặt chia sẻ-nếu bạn chỉ muốn đồng nghiệp của mình xem bản chiếu và không chỉnh sửa, ví dụ-hoặc chỉ cần bấm sao chép để sao chép siêu kết nối vào bảng tạm của bạn.

Sau khi bạn đã sao chép vào bảng tạm, bạn có thể dán nó vào thư email, nhóm trò chuyện hoặc bất kỳ phương pháp nào mà bạn muốn chia sẻ với đồng nghiệp của mình.

Lưu ý: Người mà bạn chia sẻ liên kết có thể truy nhập toàn bộ bản chiếu của bạn; họ sẽ chỉ được đưa đến trang chiếu mà bạn đã chọn khi bắt đầu. 

Sau đây là video nhanh về liên kết đến trang chiếu này trong hành động.

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Xem thêm

Chia sẻ bản trình bày PowerPoint của bạn với người khác trong PowerPoint cho Windows

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×