Chia sẻ tệp và thư mục của OneDrive

Chia sẻ tệp và thư mục của OneDrive

Ứng dụng năng suất, 1 TB OneDrive và bảo mật nâng cao.

Nhận một tháng miễn phí

Sử dụng Microsoft OneDrive dưới dạng sao lưu đám mâyvà chia sẻ tệp, ảnh và toàn bộ thư mục với những người khác.

Lưu trữ đám mây của bạn trong OneDrive là riêng tư cho đến khi bạn quyết định chia sẻ với người khác. Bạn cũng có thể xem một tệp OneDrive được chia sẻ với hoặc dừng chia sẻ bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: Các tùy chọn mà bạn nhìn thấy có thể hơi khác nhau giữa OneDrive và OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, đặc biệt là khi tổ chức của bạn đã giới hạn một số cài đặt nhất định.

Bạn muốn chia sẻ bằng cách nào?

 • Bạn muốn chia sẻ bằng cách nào?
 • Sao chép liên kết để dán vào tin nhắn văn bản hoặc dán trên trang web
 • Gửi liên kết trong email

Chọn tùy chọn này để chia sẻ các mục với nhiều người mà thậm chí bạn còn không quen biết. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các liên kết này để đăng lên Facebook, Twitter hoặc LinkedIn hay chia sẻ trong email hoặc IM. Bất cứ ai lấy liên kết đều có thể xem hoặc chỉnh sửa mục, tùy thuộc vào quyền mà bạn đặt. Người dùng có liên kết không thể tải lên các mục mới. Hãy nhớ rằng liên kết cũng có thể được chuyển tiếp và không bắt buộc đăng nhập.

 1. Truy nhập trang web OneDrive và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, hoặc tài khoản cơ quan hay trường học của bạn.

  Lưu ý: Đối với người dùng OneDrive cho cơ quan hoặc trường học không sử dụng Microsoft 365, hãy thử Chia sẻ tài liệu hoặc thư mục trong Máy chủ SharePoint.

 2. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ bằng cách chọn hình tròn ở góc trên của mục. Bạn cũng có thể chọn nhiều mục để chia sẻ chúng với nhau (chia sẻ nhiều mục cùng lúc không sẵn dùng cho các tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học ).

 3. Chọn Chia sẻ ở đầu trang.

  Ảnh chụp màn hình hoạt động chọn tệp và bấm vào lệnh Chia sẻ

 4. Chọn Bất cứ ai có liên kết đều có thể chỉnh sửa để tùy chỉnh các tùy chọn liên kết.

 5. Đặt các tùy chọn bạn muốn đối với liên kết của bạn, rồi chọn Áp dụng khi bạn hoàn tất.

  • Cho phép chỉnh sửa -khi bạn chia sẻ các mục với kiểu nối kết này, mọi người có thể sửa tệp và có thể thêm tệp vào một thư mục dùng chung nếu chúng được đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Người nhận có thể chuyển tiếp liên kết, thay đổi danh sách những người chia sẻ tệp hoặc thư mục, cũng như thay đổi quyền cho người nhận. Nếu bạn chia sẻ thư mục, những người có quyền Chỉnh sửa cũng có thể sao chép, di chuyển, chỉnh sửa, đổi tên, chia sẻ và xóa mọi nội dung trong thư mục.

   Bỏ chọn hộp này có nghĩa là mọi người có thể xem, sao chép hoặc tải xuống các mục của bạn mà không cần đăng nhập. Họ cũng có thể chuyển tiếp liên kết đến những người khác. Tuy nhiên, họ không thể thực hiện thay đổi với phiên bản trên OneDrive của bạn.

  • Đặt ngày hết hạn - Liên kết sẽ chỉ hoạt động cho đến ngày bạn đặt. Sau đó, liên kết sẽ không hợp lệ và bạn sẽ cần tạo một liên kết mới cho người dùng yêu cầu quyền truy cập vào tệp hoặc thư mục của bạn.

  • Đặt mật khẩu - Khi người dùng nhấp vào liên kết, họ sẽ được nhắc nhập mật khẩu trước khi có thể truy nhập tệp. Bạn sẽ phải cung cấp riêng mật khẩu này cho người dùng.

  Tùy chọn Cài đặt Liên kết để chia sẻ tệp trong OneDrive

  OneDrive cho cơ quan hoặc trường học tùy chọn bổ sung

  Những người dùng OneDrive cho cơ quan hoặc trường học cũng có tùy chọn giới hạn mức độ quyền truy nhập (bất kỳ ai có liên kết, chỉ những người trong tổ chức của bạn, chỉ những người hiện có quyền truy nhập vào tệp hoặc chỉ những cá nhân do bạn chỉ định). Ngoài ra, nếu bạn chọn vô hiệu hóa chỉnh sửa, bạn cũng có thể chọn ngăn người xem tải tệp xuống.

  • Bất kỳ ai cấp quyền truy nhập cho bất kỳ người nào nhận được liên kết này, dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hay được chuyển tiếp từ ai khác. Có thể bao gồm cả những người bên ngoài tổ chức của bạn.

  • Những người trong <Tổ chức của Bạn> cấp cho bất kỳ ai trong tổ chức của bạn có quyền truy cập liên kết vào tệp, cho dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hoặc chuyển tiếp từ ai đó.

  • Mục Những người có quyền truy nhập hiện có có thể được sử dụng bởi những người đã có quyền truy nhập vào tài liệu hoặc thư mục. Nó sẽ không thay đổi các quyền trên mục đó. Sử dụng thao tác này nếu bạn chỉ muốn gửi liên kết cho ai đó đã truy nhập. 

  • Những người cụ thể chỉ cấp quyền truy nhập cho những người mà bạn chỉ định, dù những người khác có thể đã có quyền truy nhập. Nếu mọi người chuyển tiếp lời mời chia sẻ, chỉ những người đã có quyền truy nhập vào mục mới có thể sử dụng liên kết.

  • Cho phép chỉnh sửa -khi bạn chia sẻ các mục với kiểu nối kết này, mọi người có thể sửa tệp, có thể thêm tệp vào một thư mục dùng chung và có thể xóa tệp trong một thư mục dùng chung nếu chúng được đăng nhập. Người nhận có thể chuyển tiếp liên kết, thay đổi danh sách những người chia sẻ tệp hoặc thư mục, cũng như thay đổi quyền cho người nhận. Nếu bạn chia sẻ thư mục, những người có quyền Chỉnh sửa cũng có thể sao chép, di chuyển, chỉnh sửa, đổi tên, chia sẻ và xóa mọi nội dung trong thư mục.

   Theo mặc định, Cho phép chỉnh sửa sẽ được bật. Nếu bạn muốn mọi người chỉ xem các tệp của mình, hãy bỏ chọn hộp kiểm này. Với tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, bạn cũng có thể nhanh chóng chọn sửa quyền mà không cần phải mở thiết đặt liên kết chia sẻ. Chỉ cần chọn biểu tượng bút chì bên cạnh tên, nhóm hoặc hộp email, sau đó cung cấp cho người nhận sửa hoặc quyền chỉ đọc.

   Các tùy chọn quyền chia sẻ trong OneDrive với tùy chọn chỉ chỉnh sửa hoặc chỉ xem.

  Lưu ý: Nếu tùy chọn chia sẻ bị mờ đi, thì người quản trị của tổ chức của bạn có thể đã hạn chế chúng. Ví dụ: họ có thể chọn tắt tùy chọn Bất kỳ ai để ngăn các liên kết có thể sử dụng được chuyển tiếp đến người khác.

  Các quyền có thể bị hạn chế hơn nữa bằng cách chọn tùy chọn để chặn tải xuống, điều này có nghĩa là họ không thể lưu bản sao cục bộ. Đối với các tệp Word, bạn cũng có thể chọn Chỉ mở trong chế độ đánh giá để giới hạn cho mọi người chỉ được viết nhận xét và đưa ra đề xuất trong tệp. Lưu ý rằng nếu có ai đó đã có quyền chỉnh sửa đối với mục, hãy chọn mở trong chế độ xem lại chỉ sẽ không ngăn cản họ thực hiện các chỉnh sửa. Đối với họ, tài liệu sẽ mở trong chế độ chỉnh sửa.

  Lưu ý: Khi bạn bật mở trong chế độ xem lại chỉ cho một tài liệu được chia sẻ, những người nhận đã mở tài liệu trong ứng dụng Word trên máy tính sẽ được chuyển hướng đến Word trên web để thực hiện các chỉnh sửa được theo dõi hoặc để lại chú thích.

 6. Khi bạn trở lại hộp Chia sẻ chính, chọn Sao chép liên kết để sao chép liên kết vào bảng tạm.

  Sao chép xác nhận Liên kết khi chia sẻ tệp qua liên kết trong OneDrive

  Lưu ý: "https://1drv.ms” là URL rút ngắn của OneDrive. Các URL rút ngắn hữu dụng khi chia sẻ qua Twitter.

 7. Dán liên kết vào một thư email hoặc bất cứ đâu mà bạn chia sẻ liên kết.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo các liên kết chia sẻ thông qua ứng dụng OneDrive trên máy tính chạy trên Windows 7, Windows 10 và máy Mac. Tất cả những gì bạn cần làm là bấm chuột phải vào tệp hoặc thư mục trong thư mục OneDrive trên máy tính của bạn, và chọn Chia sẻ liên kết OneDrive. Điều này sẽ sao chép liên kết vào bảng tạm mà bạn có thể dán vào email, trang web, bài đăng blog và v.v..

Tuy nhiên, các liên kết này được đặt theo mặc định thành quyền Chỉnh sửa. Nếu bạn chỉ muốn ai đó có quyền Xem, bạn sẽ cần sử dụng trang web OneDrive để tạo liên kết (hoặc sửa đổi liên kết mà bạn vừa tạo).

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn gửi thư mời email tới mọi người hoặc các nhóm, đồng thời duy trì theo dõi người được mời. Tùy chọn này cũng cho phép bạn sau này loại bỏ quyền của các cá nhân hoặc nhóm cụ thể nếu cần.

 1. Trong trường Nhập tên hoặc địa chỉ email, hãy bắt đầu nhập địa chỉ email hoặc tên liên hệ của những người bạn muốn chia sẻ. Khi bạn bắt đầu nhập thông tin vào hộp, bạn cũng có thể chọn liên hệ từ danh sách xuất hiện.

  Chia sẻ hộp thoại tệp trong OneDrive kèm địa chỉ email

 2. Thêm ghi chú cho người nhận nếu bạn muốn.

 3. Để thay đổi cấp độ quyền, chọn Bất kỳ ai có liên kết đều có thể chỉnh sửa.

 4. Đặt các tùy chọn bạn muốn đối với liên kết của bạn, rồi chọn Áp dụng khi bạn hoàn tất.

  • Cho phép chỉnh sửa -khi bạn chia sẻ các mục với kiểu nối kết này, mọi người có thể sửa tệp và có thể thêm tệp vào một thư mục dùng chung nếu chúng được đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Người nhận có thể chuyển tiếp liên kết, thay đổi danh sách những người chia sẻ tệp hoặc thư mục, cũng như thay đổi quyền cho người nhận. Nếu bạn chia sẻ thư mục, những người có quyền Chỉnh sửa cũng có thể sao chép, di chuyển, chỉnh sửa, đổi tên, chia sẻ và xóa mọi nội dung trong thư mục.

   Bỏ chọn hộp này có nghĩa là mọi người có thể xem, sao chép hoặc tải xuống các mục của bạn mà không cần đăng nhập. Họ cũng có thể chuyển tiếp liên kết đến những người khác. Tuy nhiên, họ không thể thực hiện thay đổi với phiên bản trên OneDrive của bạn.

  • Đặt ngày hết hạn - Liên kết sẽ chỉ hoạt động cho đến ngày bạn đặt. Sau đó, liên kết sẽ không hợp lệ và bạn sẽ cần tạo một liên kết mới cho người dùng yêu cầu quyền truy cập vào tệp hoặc thư mục của bạn.

  • Đặt mật khẩu - Khi người dùng nhấp vào liên kết, họ sẽ được nhắc nhập mật khẩu trước khi có thể truy nhập tệp. Bạn sẽ phải cung cấp riêng mật khẩu này cho người dùng.

  Tùy chọn Cài đặt Liên kết để chia sẻ tệp trong OneDrive

  OneDrive cho cơ quan hoặc trường học tùy chọn bổ sung

  Những người dùng OneDrive cho cơ quan hoặc trường học cũng có tùy chọn giới hạn mức độ quyền truy nhập (bất kỳ ai có liên kết, chỉ những người trong tổ chức của bạn, chỉ những người hiện có quyền truy nhập vào tệp hoặc chỉ những cá nhân do bạn chỉ định). Ngoài ra, nếu bạn chọn vô hiệu hóa chỉnh sửa, bạn cũng có thể chọn ngăn người xem tải tệp xuống.

  • Bất kỳ ai cấp quyền truy nhập cho bất kỳ người nào nhận được liên kết này, dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hay được chuyển tiếp từ ai khác. Có thể bao gồm cả những người bên ngoài tổ chức của bạn.

  • Những người trong <Tổ chức của Bạn> cấp cho bất kỳ ai trong tổ chức của bạn có quyền truy cập liên kết vào tệp, cho dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hoặc chuyển tiếp từ ai đó.

  • Mục Những người có quyền truy nhập hiện có có thể được sử dụng bởi những người đã có quyền truy nhập vào tài liệu hoặc thư mục. Nó sẽ không thay đổi các quyền trên mục đó. Sử dụng thao tác này nếu bạn chỉ muốn gửi liên kết cho ai đó đã truy nhập. 

  • Những người cụ thể chỉ cấp quyền truy nhập cho những người mà bạn chỉ định, dù những người khác có thể đã có quyền truy nhập. Nếu mọi người chuyển tiếp lời mời chia sẻ, chỉ những người đã có quyền truy nhập vào mục mới có thể sử dụng liên kết.

  • Cho phép chỉnh sửa -khi bạn chia sẻ các mục với kiểu nối kết này, mọi người có thể sửa tệp, có thể thêm tệp vào một thư mục dùng chung và có thể xóa tệp trong một thư mục dùng chung nếu chúng được đăng nhập. Người nhận có thể chuyển tiếp liên kết, thay đổi danh sách những người chia sẻ tệp hoặc thư mục, cũng như thay đổi quyền cho người nhận. Nếu bạn chia sẻ thư mục, những người có quyền Chỉnh sửa cũng có thể sao chép, di chuyển, chỉnh sửa, đổi tên, chia sẻ và xóa mọi nội dung trong thư mục.

   Theo mặc định, Cho phép chỉnh sửa sẽ được bật. Nếu bạn muốn mọi người chỉ xem các tệp của mình, hãy bỏ chọn hộp kiểm này. Với tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, bạn cũng có thể nhanh chóng chọn sửa quyền mà không cần phải mở thiết đặt liên kết chia sẻ. Chỉ cần chọn biểu tượng bút chì bên cạnh tên, nhóm hoặc hộp email, sau đó cung cấp cho người nhận sửa hoặc quyền chỉ đọc.

   Các tùy chọn quyền chia sẻ trong OneDrive với tùy chọn chỉ chỉnh sửa hoặc chỉ xem.

  Lưu ý: Nếu tùy chọn chia sẻ bị mờ đi, thì người quản trị của tổ chức của bạn có thể đã hạn chế chúng. Ví dụ: họ có thể chọn tắt tùy chọn Bất kỳ ai để ngăn các liên kết có thể sử dụng được chuyển tiếp đến người khác.

  Các quyền có thể bị hạn chế hơn nữa bằng cách chọn tùy chọn để chặn tải xuống, điều này có nghĩa là họ không thể lưu bản sao cục bộ. Đối với các tệp Word, bạn cũng có thể chọn Chỉ mở trong chế độ đánh giá để giới hạn cho mọi người chỉ được viết nhận xét và đưa ra đề xuất trong tệp. Lưu ý rằng nếu có ai đó đã có quyền chỉnh sửa đối với mục, hãy chọn mở trong chế độ xem lại chỉ sẽ không ngăn cản họ thực hiện các chỉnh sửa. Đối với họ, tài liệu sẽ mở trong chế độ chỉnh sửa.

  Nếu bạn muốn gửi lời mời chia sẻ trực tiếp từ Outlook, hãy chọn biểu tượng Outlook để tự động mở email. Sau đó, nhập người nhận và một tin nhắn, rồi chọn gửi.

 5. Chọn Áp dụng để lưu cài đặt quyền, rồi chọn Gửi.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn gặp sự cố khi chia sẻ từ Outlook.com, hãy xem mục Không thể chia sẻ tệp OneDrive từ Outlook.com.

 • Nếu tài khoản Microsoft của bạn được thiết đặt với An toàn Gia đình và cha mẹ bạn đã tắt tính năng quản lý liên hệ, thì bạn chỉ có thể chia sẻ mục với những người đã nằm trong danh sách liên hệ của bạn.

 • Vui lòng tôn trọng bản quyền và cẩn thận với nội dung bạn chia sẻ trực tuyến. Việc sao chép hoặc chia sẻ tài liệu trái phép sẽ vi phạm Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft.

Chia sẻ thư mục

Khi bạn chia sẻ thư mục với quyền Chỉnh sửa, những người mà bạn chia sẻ có thể thêm các thư mục dùng chung vào OneDrive của riêng họ. Điều này cho phép họ giữ thư mục đó cùng với các thư mục và các mục riêng của họ, giúp họ dễ dàng di chuyển các mục giữa các thư mục và dễ dàng làm việc ngoại tuyến trên đó. Bất kỳ cập nhật nào mà họ thực hiện đều sẽ đồng bộ với thư mục dùng chung, vì vậy mọi người có quyền truy nhập vào thư mục này đều được cập nhật.

Mẹo: Người nhận có thể thêm thư mục dùng chung vào OneDrive của họ, chứ không phải thêm từng tệp. Nếu bạn muốn người nhận thêm tệp vào OneDrive của họ, đặt các tệp trong thư mục đầu tiên, rồi chia sẻ thư mục đó.

Chia sẻ bằng các ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động

Để biết thông tin và trợ giúp, hãy xem:

Tìm hiểu thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive cho cơ quan hoặc trường học.
Đối với OneDrive ứng dụng dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố của ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

OneDrive Người quản trị cũng có thể xem Cộng đồng Công nghệ OneDrive, Trợ giúp cho OneDrive dành cho Người quản trị.

Biểu tượng Hỗ trợ Email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho đội ngũ hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive Người quản trị có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ của Microsoft 365 cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Truy nhập OneDrive UserVoice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×