Chia sẻ và đồng bộ - OneDrive (cá nhân)

Chia sẻ tệp và thư mục

Ứng dụng năng suất, 1 TB OneDrive và bảo mật nâng cao.

Nhận một tháng miễn phí
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không ở ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Với tệp của bạn trong OneDrivelưu trữ đám mây, bạn có thể chia sẻ chúng với những người khác, kiểm soát những người có thể xem hoặc chỉnh sửa chúng và làm việc cùng nhau cùng lúc.

Chia sẻ tệp hoặc ảnh với một nối kết

 1. Trong OneDrivelưu trữ tệpcủa bạn, hãy chọn tệp hoặc ảnh mà bạn muốn chia sẻ, rồi chọn chia sẻ Chia sẻ .

 2. Chọn cho phép chỉnh sửa để cấp quyền sửa tệp.

  Bỏ chọn cho phép chỉnh sửa để cấp quyền xem nhưng không sửa tệp.

 3. Chọn Nhận liên kết.

 4. Chọn Sao chép.

 5. Chọn Thêm để xem các tùy chọn phương tiện xã hội của bạn.

Chia sẻ tệp hoặc ảnh trong email

 1. Chọn tệp hoặc ảnh mà bạn muốn chia sẻ, rồi chọn chia sẻ Chia sẻ .

 2. Chọn nếu bạn muốn cho phép chỉnh sửa.

 3. Chọn email.

 4. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ và thêm một thông báo tùy chọn.

 5. Chọn chia sẻ.

  Mọi người mà bạn chia sẻ sẽ nhận được email.

Chia sẻ thư mục

 1. Chọn thư mục mà bạn muốn chia sẻ, rồi chọn chia sẻ Chia sẻ .

 2. Chọn nếu bạn muốn cho phép chỉnh sửa.

 3. Chọn nhận liên kết hoặc email và làm theo các bước trên đây.

Thay đổi quyền

 1. Chọn chia sẻ.

 2. Chọn một thư mục hoặc tệp, rồi chọn biểu tượng thông tin .

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn Thêm người để chia sẻ với nhiều người hơn.

  • Chọn quản lý quyền truy nhập để thay đổi quyền.

   Chọn tùy chọn có thể sửa hoặc có thể xem mục thả xuống để thay đổi quyền hoặc dừng chia sẻ.

  • Chọn X để loại bỏ nối kết.

Bạn muốn xem thêm?

Chia sẻ các tệp và thư mục của OneDrive

Ngừng chia sẻ tệp hoặc thư mục của OneDrive hoặc SharePoint, hoặc thay đổi quyền

Trợ giúp OneDrive

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×