Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Chia sẻ thư mục từ lưu trữ đám mây trong nhóm

Chia sẻ thư mục với kênh cho phép bạn truy nhập vào tài liệu của bạn.

  1. Trong màn hình nền hoặc ứng dụng web, hãy đi đến tab tệp trong kênh lựa chọn của bạn.

  2. Chọn thêm dung lượng lưu trữ đám mây, rồi chọn dịch vụ mà bạn muốn.
    Nếu bạn chưa làm như vậy, bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn để truy nhập vào các tệp của bạn.

  3. Sau khi bạn thấy các thư mục của mình, hãy chọn một trong những bạn muốn chia sẻ với kênh đó.

Quan trọng: Chia sẻ thư mục sẽ không tự động cấp quyền truy nhập cho tất cả mọi người trong nhóm của bạn. Bạn sẽ cần thực hiện điều đó thông qua website của nhà cung cấp lưu trữ đám mây của bạn.

Lưu ý: Liên hệ với người quản trị CNTT của bạn Nếu tùy chọn lưu trữ đám mây không xuất hiện.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×