Bắt đầu nhanh với Word Online

Chia sẻ và cộng tác

Chia sẻ và cộng tác bằng Word trên web

Chia sẻ tài liệu của bạn

 1. Chọn Chia sẻ.

 2. Đặt quyền mà bạn muốn.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ cùng.

 4. Thêm thư (tùy chọn).

 5. Chọn Gửi.

Bạn có các tùy chọn bổ sung:

 • Chọn sao chép liên kết để tạo liên kết để chia sẻ trong email.

 • Chọn Outlook để tạo email mới với liên kết có thể chia sẻ trong Outlook cho web.

Chia sẻ - 2

Hộp thoại Chia sẻ

Đồng chỉnh sửa tài liệu

Sau khi chia sẻ tài liệu, bạn có thể làm việc trên tài liệu đó cùng lúc với những người khác.

 • Để xem các thay đổi trong thời gian thực, hãy cùng cộng tác trong Word dành cho web.

 • Kế bên Chia sẻ, bạn sẽ thấy những người cũng đang chỉnh sửa tệp.

 • Cờ có màu biểu thị cho bạn chính xác vị trí từng người đang làm việc trong tài liệu.

Cờ trạng thái hiện diện biểu thị vị trí nhiều tác giả đang làm việc trong một tài liệu

Thêm chú thích

 • Chọn Xem lại > Chú thích mới.

  Hoặc bấm chuột phải vào tài liệu của bạn, rồi chọn Chú thích Mới.

  Bong bóng chú thích Bong bóng chú thích xuất hiện ở vị trí có ghi chú trong tài liệu.

 • Nhập chú thích, rồi chọn Đăng.

Dải băng Chú thích trong Word

Chú thích

Trả lời, @mention trong hoặc xóa chú thích

 • Để trả lời một chú thích, hãy chọn trả lời.

 • Để @mention ai đó trong chú thích, hãy nhập tên @ và tên của người nào đó, rồi chọn tên bạn muốn.

 • Để xóa chú thích, hãy chọn xem lại > xóa bỏ.

Chú thích

Xem lại chú thích

 • Chọn Hiện Chú thích để hiển thị tất cả chú thích trong tài liệu.

 • ChọnTrước đó hoặc Tiếp theo để chuyển giữa các chú thích.

Dải băng Chú thích trong Word

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×