Trong Teams sử dụng cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể chia sẻ vị trí của mình với bạn bè, gia đình và liên hệ công việc nhỏ.

Lưu ý: Tính năng này hiện sẵn dùng trên Teams for iOS và Android.

 1. Nhấn vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ vị trí của mình.

 2. Gõ nhẹ vào Dấu cộng Nút Thêm, sau đó gõ nhẹ vào Vị trí.

 3. nhẹ Chia sẻ vị trí trực tiếp hoặc Địa điểm được đềxuất , sau đó chọn thời lượng (cho vị trí trực tiếp) mà bạn muốn chia sẻ:

  • 30 phút

  • 1 ngày

  • Luôn bật

   Lưu ý: Nếu được yêu cầu thay đổi vị trí thiết Cài đặt thiết bị của bạn, chỉ cần làm theo lời nhắc.

 4. Vị trí của bạn sẽ hiển thị trong cuộc trò chuyện trong khoảng thời gian bạn đã chọn.

Mẹo: Bạn cũng có thể chia sẻ vị trí của mình từ Bảng điều khiển của cuộc trò chuyện.

Cách ngừng chia sẻ vị trí của bạn

Có một vài cách để ngừng chia sẻ vị trí của bạn.

Từ trong cuộc trò chuyện

 1. Đi tới cuộc trò chuyện mà bạn đang chia sẻ.

 2. Gõ nhẹ vào Dấu cộng Nút Thêm, sau đó gõ nhẹ vào Vị trí.

 3. Gõ nhẹ vào Dừng Chia sẻ.

Mẹo: Bạn cũng có thể gõ nhẹ vào biểu ngữ vị trí ở phía trên cùng của cuộc trò chuyện và gõ nhẹ Ngừng Chia sẻ từ đó.

Từ Bảng điều khiển của cuộc trò chuyện:

 1. Đi tới cuộc trò chuyện mà bạn đang chia sẻ.

 2. Nhấn vào Bảng điều khiển.

 3. Nhấn vào vị trí của bạn, rồi nhấn vào Dừng chia sẻ.

Lưu ý: Nếu bạn đã chặn một liên hệ nhưng vẫn trò chuyện 1:1 với họ, thì liên hệ bị chặn có thể nhìn thấy bất kỳ vị trí nào bạn chia sẻ với cuộc trò chuyện đó. Ngoài ra, nếu cuộc trò chuyện bị chặn nằm trong nhóm mà bạn đã chia sẻ địa điểm (hoặc được thêm vào nhóm mà bạn đã chia sẻ vị trí), thì liên hệ bị chặn sẽ có thể thấy vị trí đó.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×