Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu tổ chức của bạn sử SharePoint, bạn có thể sử dụng ứng dụng này để lưu trữ sổ ghi chép OneNote của mình ở một vị trí trung tâm cho cả nhóm. Bất kỳ khi nào bạn hoặc đồng nghiệp thay đổi nội dung của sổ ghi chép, OneNote sẽ tự động lưu và đồng bộ các ghi chú trên Sharepoint.

Quan trọng: Bạn và đồng nghiệp của bạn cần có quyền đọc/viết trong trang SharePoint của bạn. Hãy liên hệ với người quản trị hệ thống nếu bạn không có những quyền này.

Khi bạn đã có các quyền này, hãy làm như sau:

  1. Trong OneNote 2016, bấm Tệp > Mới > SharePoint.

    Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy SharePoint trong danh sách, thì có thể bạn không có quyền hoặc có thể site nhóm của bạn có tên khác. Tìm kiếm logo SharePoint hoặc tìm site nhóm SharePoint của bạn dưới Vị trí Web Khác.

  2. Ở bên phải, bên dưới SharePoint, bấm Duyệt.

  3. Đi tới thư viện tài liệu trong site SharePoint mà bạn muốn lưu trữ sổ ghi chép nhóm của mình tại đó.

  4. Hãy nhập một tên gọi có ý nghĩa, dễ hiểu vào hộp Tên Sổ ghi chép rồi bấm Tạo.

  5. Sau khi sổ ghi chép được tạo, bạn sẽ nhận được lời nhắc mời mọi người đến sổ ghi chép này, hoặc bạn có thể chia sẻ sổ ghi chép sau từ trong OneNote 2016 bằng cách bấm Tệp >Mới> Chia sẻ.

Sau khi tạo sổ ghi chép, bạn có thể gửi email có chứa nối kết tới sổ ghi chép đó cho những người cùng nhóm và đồng nghiệp của bạn. Bất kỳ ai có quyền đọc ở trang SharePoint đó cũng sẽ có thể xem và sửa các ghi chú.

Nếu bạn muốn được thông báo mỗi khi có ai đó cập nhật các ghi chú trong SharePoint, hãy làm như sau:

  1. Trong trình duyệt của bạn, hãy đi tới thư viện tài liệu có chứa sổ ghi chép của bạn.

  2. Kế bên thư mục sổ ghi chép, hãy bấm vào mũi tên để mở menu thả xuống, rồi bấm Cảnh báo Tôi.

  3. Trong hộp thoại Cảnh báo Mới, hãy chọn tùy chọn thông báo phù hợp nhất với bạn và nhóm của bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn cảnh báo hàng ngày nếu bạn không muốn làm gián đoạn công việc của đồng nghiệp của mình với quá nhiều thông báo.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×