CHIINV (Hàm CHIINV)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về giá trị đảo của xác suất một đầu của phân bố khi bình phương. Nếu xác suất = CHIDIST(x,...), sau đó CHIINV(probability,...) = x. sử dụng hàm này để so sánh các kết quả quan sát với những người dự kiến để quyết định xem giả thuyết gốc của bạn là hợp lệ.

Cú pháp

CHIINV (xác suất,degrees_freedom)

Xác suất    là xác suất gắn với phân bố khi bình phương.

Degrees_freedom    là số bậc tự do.

Chú thích

  • Nếu đối số không phải dạng số, CHIINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất < 0 hay xác suất > 1, CHIINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu degrees_freedom không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu degrees_freedom < 1 hoặc degrees_freedom ≥ 10 ^ 10, CHIINV trả về #NUM! giá trị lỗi.

CHIINV sử dụng một kỹ thuật lặp để tính toán hàm. Cung cấp một giá trị xác suất, CHIINV lặp cho đến khi kết quả là chính xác đến trong ± 3 x 10 ^ -7. Nếu không, CHIINV hội tụ sau 100 lặp, thì hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Xác suất

Degrees_freedom

Công thức

Mô tả (Kết quả)

0,05

10

=CHIINV([probability],[Degrees_freedom])

Giá trị đảo của xác suất một đầu của phân bố khi bình phương (18.30703)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×