Trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương.

Nếu xác suất = CHISQ.DIST.RT(x,...) thì CHISQ.INV.RT(probability,...) = x. Hãy dùng hàm này để so sánh kết quả quan sát được với kết quả dự kiến để xác định giả thuyết ban đầu của bạn có hợp lệ hay không.

Cú pháp

CHISQ.INV.RT(probability,deg_freedom)

Cú pháp hàm CHISQ.INV.RT có các đối số sau đây:

  • Probability     Bắt buộc. Xác suất gắn với phân bố khi bình phương.

  • Deg_freedom     Bắt buộc. Số bậc tự do.

Chú thích

  • Nếu đối số không phải dạng số, CHISQ.INV.RT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất < 0 hoặc xác suất > 1, CHISQ.INV.RT trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu deg_freedom không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu deg_freedom < 1, CHISQ.INV.RT trả về giá trị lỗi #NUM! .

Cho trước giá trị nào đó cho xác suất, CHISQ.INV.RT tìm kiếm giá trị x đó để CHISQ.DIST.RT(x, deg_freedom) = xác suất. Do đó, tính chính xác của CHISQ.INV.RT tùy thuộc vào tính chính xác của CHISQ.DIST.RT. CHISQ.INV.RT dùng kỹ thuật tìm kiếm tương tác. Nếu tìm kiếm vẫn chưa đồng quy sau 64 lần lặp, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,050001

Xác suất gắn với phân bố khi bình phương

10

Bậc tự do

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CHISQ.INV.RT(A2,A3)

Nghịch đảo của xác suất một phía của phân bố khi bình phương

18,306973

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×