Chuẩn bị tài liệu và in thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn

Microsoft Access có thể giúp bạn chuẩn bị tài liệu dạng bản in cho thiết kế cơ sở dữ liệu mà bạn có thể dùng tài liệu này để lập kế hoạch và tham khảo ngoại tuyến. Đặc biệt, Access có thể giúp bạn in các mối quan hệ bảng như được mô tả trong cửa sổ Mối quan hệ cũng như có thể giúp bạn in các đặc tính thiết kế của đối tượng cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như các thuộc tính đối tượng.

Lưu ý: Cửa sổ Mối quan hệ không sẵn dùng trong các cơ sở dữ liệu web hoặc ứng dụng web.

Bạn muốn làm gì?

Chuẩn bị cửa sổ Mối quan hệ để in

Cửa sổ Mối quan hệ là cửa sổ trong đó bạn xem, tạo và sửa quan hệ giữa các bảng và truy vấn. Tùy thuộc vào cách bạn cấu hình cửa sổ Mối quan hệ, không phải lúc nào nó cũng hiện tất cả các quan hệ trong cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn nên quyết định quan hệ nào bạn muốn lập tư liệu — và chuẩn bị cửa sổ Mối quan hệ tương ứng — trước khi in quan hệ bảng. Bạn có thể hiện hoặc ẩn các bảng trong cửa sổ Mối quan hệ và có thể sắp xếp lại cách bố trí của chúng.

Ẩn hoặc hiện bảng trong cửa sổ Mối quan hệ

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, bấm Mối quan hệ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiện bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm mối quan hệ , bấm thêm bảng (hiện bảng trong Access 2013 ) để thêm bảng bạn muốn.

  • Để ẩn bảng, trong cửa sổ Mối quan hệ, hãy bấm vào bảng mà bạn muốn ẩn, rồi nhấn DELETE.

 3. Nhấn CTRL+S để lưu thay đổi của bạn.

Sắp xếp lại các bảng trong cửa sổ Mối quan hệ

 1. Để sắp xếp lại các bảng, bạn hãy kéo chúng tới vị trí mong muốn trong cửa sổ Mối quan hệ.

 2. Nhấn CTRL+S để lưu thay đổi của bạn.

In cửa sổ Quan hệ

Bạn có thể tạo một báo cáo hiển thị các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu của mình khi chúng xuất hiện trong cửa sổ Mối quan hệ. Báo cáo này có tên mặc định là Mối quan hệ của tên cơ sở dữ liệu. Theo mặc định, đầu trang của báo cáo chứa tên và ngày mà bạn tạo báo cáo.

Lưu ý: Dạng Xem trước khi In không mang đến một cách hữu ích để sửa Báo cáo Mối quan hệ. Bạn nên bảo đảm cửa sổ Mối quan hệ có hình thức như ý muốn của mình trước khi tạo báo cáo.

 1. Mở cơ sở dữ liệu Access trong đó có các quan hệ mà bạn muốn in.

 2. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, bấm Mối quan hệ.

 3. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, nhấn Báo cáo Mối quan hệ.

  Một báo cáo mô tả về cửa sổ Mối quan hệ sẽ mở ra trong chế động Xem trước khi In.

 4. Để thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với cách mà báo cáo sẽ in ra, bạn hãy dùng các lệnh trên tab Xem trước khi In.

 5. Trên tab Xem trước khi In, trong nhóm In, bấm In.

In các đặc tính thiết kế của đối tượng cơ sở dữ liệu

Bạn có thể dùng Trình lập tư liệu Cơ sở dữ liệu để in các đặc tính thiết kế của đối tượng cơ sở dữ liệu.

 1. Mở cơ sở dữ liệu mà bạn muốn lập tư liệu.

 2. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Phân tích, bấm Trình lập tư liệu Cơ sở dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Trình lập tư liệu, bấm vào tab thể hiện kiểu đối tượng cơ sở dữ liệu mà bạn muốn lập tư liệu. Để tạo báo cáo về tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu, bấm tab Tất cả Kiểu Đối tượng.

 4. Chọn một hoặc nhiều đối tượng được liệt kê trên tab. Để chọn tất cả các đối tượng trên tab, bấm Chọn Tất cả.

 5. Bấm OK.

  Trình lập tư liệu Cơ sở dữ liệu sẽ tạo một báo cáo có chứa dữ liệu chi tiết của từng đối tượng đã chọn, sao đó mở báo cáo trong dạng Xem trước khi In. Ví dụ, nếu bạn chạy Trình lập dữ liệu Cơ sở dữ liệu cho một biểu mẫu nhập liệu, thì báo cáo mà Trình lập dữ liệu tạo ra sẽ liệt kê các thuộc tính cho toàn bộ biểu mẫu, các thuộc tính cho từng phần của biểu mẫu và các thuộc tính cho mọi nút, nhãn, hộp văn bản và các điều khiển khác của biểu mẫu, cộng thêm mọi mô-đun mã và quyền người dùng gắn với biểu mẫu.

 6. Để in báo cáo, trên tab Xem trước khi In, trong nhóm In, bấm In.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×