Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có thể bạn sẽ muốn có một đoạn hoặc một hình chữ Đồ họa SmartArt bay vào từ trên một trang chiếu. (Hiện tại, bạn chỉ có thể thực hiện điều này với toàn Đồ họa SmartArt.) Hoặc bạn có thể muốn sử dụng lại một phần tài liệu của Đồ họa SmartArt theo những cách khác. Để thực hiện điều này, trước tiên bạn phải tách riêng hoặc rã nhóm các liên hệ Đồ họa SmartArt.

Sau khi bạn tách hình Đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ, bạn không thể chuyển đổi hình trở về dạng Đồ họa SmartArt.

 1. Bấm vào Đồ họa SmartArt bạn muốn tách biệt.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Đặt lại, bấm Chuyểnđổi , rồi bấm Chuyển đổi sang Hình dạng.

  Chuyển đổi SmartArt thành hình

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy đảm bảo bạn đã chọn một Đồ họa SmartArt. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Thiết kế.

Thực hiện theo các bước phù hợp với phiên bản PowerPoint 2007 bạn đang sử dụng. Để xác định bạn đang dùng phiên bản nào, hãy xem Lấy số phiên bản cho chương trình Office và thông tin về máy tính của bạn.

PowerPoint 2007 và PowerPoint 2007 SP1

 1. Bấm vào Đồ họa SmartArt bạn muốn chuyển đổi thành các hình dạng riêng lẻ.

 2. Chọn tất cả hình trong hộp Đồ họa SmartArt. Để làm vậy, hãy nhấn CTRL+A hoặc bấm vào hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bấm hình bổ sung.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Cắt.

  văn bản thay thế

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

 5. Trong hộp thoại Dán Đặc biệt, trong danh sách Dưới dạng,hãy chọn Microsoft Office TượngĐồ họa , rồi bấm OK.

  Lưu ý: Mỗi hình có chứa văn bản đã được chia thành hai hình dạng được nhóm lại với nhau: hình và thuộc tính của hình và một hình có chứa văn bản.

 6. Dưới Công cụVẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, hãy bấm Nhómrồi bấm Rã nhóm.

  Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn tất cả các hình.

 7. Bấm vào Đồ họa SmartArt viền, rồi nhấn DELETE để xóa viền.

PowerPoint 2007 SP2

 1. Bấm vào Đồ họa SmartArt bạn muốn rã nhóm.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, bấm Vào Sắp xếp,rồi bên dưới Đối tượng Nhóm,bấm vào Rã nhóm.

  Ảnh tab Nhà của PowerPoint

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào toàn bộ Đồ họa SmartArt nhóm, bấm Nhómrồi bấm Rã nhóm. Nếu bạn bấm vào một hình thay vì toàn bộ Đồ họa SmartArt, bạn sẽ không nhìn thấy lệnh Nhóm trên menu lối tắt.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×