Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có thể bạn đã bắt đầu trải nghiệm Microsoft 365 của mình với một gói dịch vụ nhà, chẳng hạn như Microsoft 365 Family hoặc Microsoft 365 Personal và bây giờ bạn đã bắt đầu một doanh nghiệp tại nhà của mình. Hoặc có thể bạn là người dùng tại gia nhưng nhu cầu của bạn đã thay đổi. Dù là lý do gì đi nữa, bài viết này cũng sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển từ đăng ký Microsoft 365 Family sang đăng ký dành cho doanh nghiệp.

Trước khi bạn cuộn tay áo lên và nhảy vào, sẽ hữu ích nếu hiểu rõ một số điểm khác biệt chính giữa đăng kýMicrosoft 365 Family và đăng ký Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp.

Gói dành cho gia đình

Gói dành cho doanh nghiệp

Cấp phép dành cho mục đích sử dụng trong gia đình

Cấp phép dành cho mục đích sử dụng trong doanh nghiệp

Microsoft 365 Personal có thể được sử dụng bởi 1 người

Microsoft 365 Family có thể được sử dụng bởi tối đa 6 người

Bạn có thể mua giấy phép người dùng cho số lượng từ 1 đến 300 người dùng, cũng như có thể thêm hoặc loại bỏ người dùng khi nhu cầu của bạn thay đổi.

Người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, như sue@live.com hoặc david@outlook.com.

Người dùng đăng nhập bằng ID người dùng, còn được gọi là tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Email được truy nhập bằng tài khoản Microsoft.

Email được lưu trữ trong Microsoft 365 và được truy nhập bằng tài khoảnMicrosoft 365 cơ quan hoặc trường học.

Tệp được lưu trữ trong OneDrive có liên kết với tài khoản Microsoft của người dùng.

Các tệp được lưu trữ trong OneDrive dành cho doanh nghiệp được liên kết với tài khoản cơ quan hoặc trường học của người dùng được sử dụng để đăng nhập vào Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp.

Vì các tệp OneDrive và email được lưu trữ ở những nơi khác nhau trong đăng ký Microsoft 365 dành cho gia đình và Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp nên có thể bạn sẽ muốn di chuyển một số email và tệp được lưu trữ trong OneDrive sang đăng ký Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp mà bạn chọn.

Bạn có thể được hoàn tiền nếu bạn:

 • Đã mua đăng ký hàng năm trong vòng 30 ngày qua

—hoặc—

 • Đã mua đăng ký hàng tháng và hủy bỏ trong vòng 30 ngày tính từ ngày gia hạn gần nhất của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đã mua gói đăngMicrosoft 365 thông qua một nhà bán lẻ bên thứ ba, chẳng hạn như Apple hoặc Best Buy, hãy liên hệ trực tiếp với họ để quản lý gói đăng ký và thanh toán của bạn.

Bước đầu tiên là mua gói dịch Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu của tổ chức bạn. Dưới đây là một số quyết định bạn sẽ cần phải thực hiện khi chọn gói doanh nghiệp.

Bạn có muốn có được các ứng dụng Office có thể tải xuống trọn bộ không?    Nếu bạn muốn người dùng của mình có phiên bản Office dành cho máy tính để họ có thể sử dụng ngay cả khi họ không kết nối với Internet, hãy đảm bảo rằng bạn chọn gói có kèm theo phiên bản Office dành cho máy tính.

Mẹo: 

 • Gói nào tích hợp trọn bộ các ứng dụng Office có thể tải xuống? Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn, Microsoft 365 Business Standard, và các gói Office 365 Enterprise E1 gói E1, E3 và E5.

 • Gói nào không tích hợp trọn bộ các ứng dụng Office có thể tải xuống? Microsoft 365 Business Basic kế Office 365 Enterprise E1 của bạn. Những gói này chỉ tích hợp các ứng dụng Office Online.

Bạn có muốn từng người dùng trong tổ chức của bạn đều có email cấp doanh nghiệp không?    Nếu bạn muốn người dùng của bạn có email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp cùng hộp thư có dung lượng 50 GB cho mỗi người dùng, hãy chọn gói doanh nghiệp chứa email.

Mẹo: 

 • Gói nào tích hợp email cấp doanh nghiệp? Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Office 365 Enterprise E1, gói E3 và E5.

 • Gói nào không tích hợp email cấp doanh nghiệp? Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp và Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn.

Bạn đã sẵn sàng mua?    Đi tới products.office.com chọn đăng ký doanh nghiệp của bạn. Khi mua đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu nhập số lượng giấy phép người dùng bạn muốn. Quy trình di chuyển sau này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu bạn mua giấy phép người dùng cho chính mình cũng như cho từng người dùng khi bạn mua đăng ký mới.

Sau khi bạn đã mua đăng ký Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp mới của mình, bước tiếp theo là tạo tài khoản người dùng cho từng người dùng, chẳng hạn như tài david@contoso.onmicrosoft.com hoặc david@contoso.com. Nếu bạn đã mua giấy phép người dùng cho chính bạn và từng người dùng của bạn khi bạn mua đăng ký, giấy phép người dùng sẽ tự động được gán cho họ khi bạn tạo tài khoản người dùng của họ.

Để tìm hiểu cách tạo tài khoản người dùng trong Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp, hãy xem Thêm từng người dùng vào Microsoft 365 - Trợ Quản trị trợ giúp. Để tìm hiểu thêm về giấy phép người dùng, hãy xem Quản lý giấy phép.

Người dùng của bạn có thể sử dụng ứng dụng Microsoft Outlook đi kèm với Microsoft 365 để lưu email, lịch, tác vụ và danh bạ của họ vào Tệp Dữ liệu Outlook (PST).

Mẹo: Bạn không thể sử dụng Outlook Web App để thực hiện các bước được liệt kê trong mục này. Mỗi người dùng muốn di chuyển thông tin Outlook của họ phải sử dụng ứng dụng Microsoft Outlook có thể tải xuống đầy đủ có thể được cài đặt từ đăng ký Microsoft 365 dành cho gia đình.

Người dùng sẽ có toàn quyền truy nhập vào ứng dụng Outlook có thể tải xuống đầy đủ cho Microsoft 365 đăng ký dành cho gia đình bị hủy bỏ. Sau khi bạn hủy bỏ đăng ký Microsoft 365 dành cho gia đình, toàn bộ các ứng dụng Microsoft mà họ đã tải xuống trước đó có thể chuyển sang chế độ giảm chức năng trừ khi đăng ký Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp mà bạn đã chọn cũng có đầy đủ các ứng dụng Microsoft.

Yêu cầu từng người dùng hoàn tất các bước sau đây theo thứ tự được hiển thị.

Xuất thông tin Outlook vào tệp dữ liệu Outlook

Trước khi bạn có thể tạo tệp dữ liệu Outlook (.pst), tài khoản mà bạn muốn xuất thông tin Outlook phải được thêm vào phiên bản Outlook dành cho máy tính. Để biết thông tin về cách thêm tài khoản vào Outlook 2013 trở lên, xem mục Thiết lập email trong Outlook (cho Windows) hoặc mục Thiết lập email trong Outlook for Mac 2011.

Yêu cầu từng người dùng hoàn tất các bước trong mục Xuất hoặc sao lưu email, danh bạ và lịch sang tệp .pst của Outlook.

Thiết lập tài khoản email của bạn trong Outlook

Mỗi người dùng cần thiết lập tài khoản email mới đi kèm với đăng ký Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp của họ. Để thực hiện điều này, họ sẽ cần địa chỉ của tài khoản email mới của mình. Tài khoản email của mỗi người dùng giống với tên người dùng mà họ sử dụng để đăng nhập vào Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp. Tài khoản sẽ có dạng như sue@contoso.onmicrosoft.com hoặc david@contoso.com.

Yêu cầu từng người dùng thêm tài khoản email của họ vào Outlook. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem mục Thiết lập email trong Outlook (cho Windows) hoặc Thiết lập email trong Outlook for Mac 2011.

Truy nhập thông tin Outlook

Sau khi tệp PST được tạo, bạn có thể dùng Outlook để thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau đây:

 • Nhập thông tin từ tệp PST vào một tài khoản email khác. Thao tác này sẽ phối email, lịch, tác vụ và liên hệ được lưu trữ trong tệp PST vào tài khoản email Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp bạn.

  Để nhập thông tin được lưu trữ trong tệp PST vào tài khoản email Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp của bạn, hãy yêu cầu từng người dùng hoàn tất các bước trong mục Nhập email, danh bạ và lịch từ tệp .pst của Outlook.

  --và/hoặc--

 • Mở tệp PST để truy nhập email. Tùy chọn này cung cấp quyền truy nhập vào email trong tệp PST mà không cần sáp nhập thư vào tài Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp khoản email của bạn. Bạn có thể dùng tùy chọn này để chỉ sao chép các email bạn muốn từ tệp PST.

  Mẹo: Nếu bạn đang dùng máy Mac, hãy sử dụng các bước trong mục Xuất các mục vào tệp lưu trữ trong Outlook for Mac thay cho thủ tục sau đây.

  Hoàn tất thủ tục sau đây nếu bạn chỉ muốn có quyền truy nhập vào email có trong tệp PST. Sau khi bạn mở tệp PST, các email được lưu vào tệp PST sẽ xuất hiện trong dẫn hướng bên trái của Outlook. Từ vị trí đó, bạn có thể mở hoặc kéo email vào các thư mục Outlook hiện có của mình.

  Lưu ý: Thủ tục sau đây giả định rằng bạn có Outlook 2013 trở lên. Nếu bạn có phiên bản Outlook cũ hơn, hãy sử dụng các bước trong mục Mở, thay đổi hoặc đóng tệp dữ liệu Outlook để thay thế.

 1. Trong Outlook 2013 trở lên, chọn Tệp > Mở và Xuất > Mở Tệp Dữ liệu Outlook.

  Cách mở một tệp PST để xem email trong PST.
 2. Duyệt đến tệp PST mà bạn đã tạo trước đó, rồi chọn OK.

  Mẹo: Nếu bạn được nhắc về mật khẩu, hãy nhập mật khẩu mà bạn đã gán cho tệp PST.

  Tệp PST sẽ xuất hiện ở dẫn hướng bên trái trong Outlook.

Tất cả Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp bao gồm OneDrive for Business, cung cấp 1 terabyte dung lượng lưu trữ tệp trực tuyến cho mỗi người dùng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách di chuyển các tệp trong dung lượng lưu trữ tệp OneDrive được liên kết với tài khoản Microsoft của người dùng sang OneDrive for Business đi kèm với đăng ký Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp.

Yêu cầu từng người dùng hoàn tất các bước sau đây theo thứ tự được hiển thị.

Lưu ý: Người dùng sẽ cần phải có đủ dung lượng lưu trữ trên ổ đĩa cứng trong máy tính để tạm thời lưu trữ một bản sao của các tệp trực tuyến mà họ muốn di chuyển.

Sao chép dữ liệu OneDrive của bạn

 1. Tạo một thư mục tạm thời trên ổ đĩa cứng của bạn để tạm thời lưu trữ các tệp mà bạn muốn di chuyển Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp.

 2. Chuyển đến https://onedrive.live.com/ và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng để truy nhập vào gói đăng Microsoft 365 gia đình của mình.

 3. Sao chép các tệp bạn muốn sử dụng với Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp vào thư mục cục bộ mà bạn đã tạo trong bước 1.

  Mẹo: Nếu bạn tải xuống một thư mục, OneDrive sẽ lưu nội dung của thư mục trong một tệp *.zip. Nếu bạn đã tải các thư mục xuống tệp *.zip, hãy đảm bảo giải nén tệp trước khi tải chúng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp.

Nhập tệp OneDrive để thay Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

 1. Truy nhập admin.microsoft.com, rồi đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (chẳng hạn như sue@contoso.onmicrosoft.com).

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng ở góc trên bên trái, rồi chọn OneDrive.

  Mẹo: Lần đầu tiên bạn mở OneDrive for Business, bạn sẽ cần thiết lập cho OneDrive của mình. Trên trang Chào mừng bạn đến với OneDrive for Business, hãy chọn Tiếp theo. Sau khi thiết lập OneDrive, hãy chọn OneDrive của bạn đã sẵn sàng.

 3. Bạn sẽ được chuyển đến một thư mục OneDrive trống. Nếu bạn muốn tạo các thư mục con, hãy chọn Mới > Thư mục.

  Tạo một thư mục mới trong OneDrive for business.
 4. Chọn Tải lên để sao chép các tệp từ ổ đĩa cứng mà bạn đã sao chép các tệp OneDrive của mình.

  Tải các tệp lên OneDrive for business.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể tải lên các tệp riêng lẻ và các nhóm tệp (như tất cả các tệp trong một thư mục cụ thể) cùng một lúc nhưng bạn không thể sao chép thư mục sang OneDrive for Business. Thay vào đó, bạn sẽ cần tạo cấu trúc thư mục mình muốn trong OneDrive for business.

  • Nếu bạn muốn sao chép các tệp vào một thư mục mà bạn đã tạo ở bước 4, hãy mở thư mục đó trước khi tải lên các tệp. Nếu không, các tệp sẽ được tải lên thư mục gốc. Bạn cũng có thể di chuyển các tệp của mình giữa các thư mục trong OneDrive for Business sau khi bạn đã tải lên các tệp.

Giờ đây, khi người dùng của bạn đang sử dụng đăng ký Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp mới, bạn có thể hủy bỏ hoặc tắt tính năng thanh toán định kỳ cho gói đăng ký Microsoft.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Các bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở cuối chủ đề này. Nếu không, đồng thời bạn vẫn gặp phải sự cố, hãy cho chúng tôi biết bạn đã cố gắng thực hiện điều gì và loại sự cố mà bạn gặp phải.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×