Chuyển tiếp cuộc gọi và đổ chuông đồng thời (iOS)

Bạn có thể thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi và đổ chuông đồng thời để không bị nhỡ cuộc gọi. Bạn chuyển tiếp cuộc gọi đến bằng cách thiết lập quy tắc chuyển tiếp. Các tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi chỉ khả dụng nếu tổ chức của bạn được cấu hình để hỗ trợ chúng. Nếu bạn không biết chắc những tính năng Skype for Business nào được bật, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật trong tổ chức của mình.

Nếu tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi được bật, bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi tới số điện thoại khác hoặc liên hệ khác. Chuyển tiếp cuộc gọi đặc biệt hữu ích khi bạn đang đi xa hoặc làm việc tại nhà bởi vì cuộc gọi có thể được chuyển tiếp tới vị trí hiện tại của bạn. Nếu bạn vắng mặt, cuộc gọi có thể được tự động chuyển tiếp tới đồng nghiệp.

Tùy chọn đổ chuông đồng thời rất tiện lợi cho những người luôn di chuyển. Khi bạn có cuộc gọi tới, cả hai chiếc điện thoại sẽ đổ chuông cùng lúc. Bạn có thể đặt đổ chuông đồng thời cho các cuộc gọi đến điện thoại của bạn và một số khác hoặc liên hệ khác trong trường hợp bạn đang bận hoặc tạm thời không sẵn sàng.

Bạn muốn thực hiện điều gì?

Chuyển tiếp cuộc gọi tới thư thoại hoặc số điện thoại khác

Ngừng chuyển tiếp cuộc gọi

Thiết lập đổ chuông đồng thời

Chuyển tiếp cuộc gọi tới thư thoại hoặc số điện thoại khác

Tùy chọn Chuyển tiếp Cuộc gọi thường được dùng để chuyển tiếp cuộc gọi tới thư thoại hoặc một số điện thoại khác với số di động của bạn. Khi bạn thiết đặt chuyển tiếp cuộc gọi trong Skype for Business, tất cả cuộc gọi đến đều được tự động chuyển tiếp tới đích bạn chọn.

Để đặt chuyển tiếp cuộc gọi, hãy thực hiện các thao tác sau đây:

 1. Gõ nhẹ ảnh của bạn, sau đó gõ nhẹ Chuyển tiếp cuộc gọi.

  Tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi trên màn hình chính của Skype for Business for iOS
 2. Gõ nhẹ mũi tên bên cạnh Chuyển tiếp Cuộc gọi.

  Màn hình Chuyển tiếp cuộc gọi của Skype for Business for iOS
 3. Trên màn hình Chọn Số, chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Gõ nhẹ Thư thoại để đặt chuyển cuộc gọi tới thư thoại của bạn, tại đây bạn có thể truy xuất cuộc gọi sau này.

  • Bấm Số Mới rồi nhập số điện thoại mới.

  • Gõ nhẹ Liên hệ Mới rồi tìm kiếm liên hệ trong hộp thoại được hiển thị.

 4. (Bước tùy chọn) Gõ nhẹ Áp dụng Thiết đặt rồi chọn khi nào áp dụng thiết đặt này.

Ngừng chuyển tiếp cuộc gọi

Để ngừng chuyển tiếp cuộc gọi, bạn hãy làm như sau:

 1. Gõ nhẹ ảnh của bạn, gõ nhẹ Chuyển tiếp cuộc gọi, sau đó gõ nhẹ Không Chuyển tiếp.

 2. (Bước tùy chọn) Gõ nhẹ Áp dụng Thiết đặt rồi chọn khi nào áp dụng thiết đặt này.

Thiết lập đổ chuông đồng thời

Không giống như chuyển tiếp cuộc gọi khi điện thoại cơ quan không đổ chuông, bạn có thể đặt cuộc gọi đến cũng sẽ đổ chuông đồng thời điện thoại của bạn và một số hoặc liên hệ khác. Thiết đặt này giúp đảm bảo rằng người gọi không nhận được tín hiệu bận và cuộc gọi của họ không bị nhỡ. Đồng thời họ không nhận biết được rằng cuộc gọi của họ đã được chuyển tiếp.

 1. Gõ nhẹ ảnh của bạn, gõ nhẹ Chuyển tiếp cuộc gọi, sau đó gõ nhẹ mũi tên bên cạnh Đổ chuông Đồng thời.

  Skype for Business for iOS - Màn hình Đổ chuông đồng thời
 2. Trên màn hình Chọn Số, gõ nhẹ Số Mới, nhập số điện thoại mới, sau đó gõ nhẹ Xong.

Nếu tùy chọn Chuyển tiếp Cuộc gọi không được đặt thành Đổ chuông Đồng thời trên điện thoại di động của bạn, bạn sẽ không nhận được cuộc gọi Skype for Business đến trên điện thoại di động của mình khi IP cho phần phát âm không sẵn dùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×