Chuyển tiếp cuộc gọi và đổ chuông đồng thời (Windows Phone)

Quan trọng: Chuyển tiếp cuộc gọi có thể không sẵn dùng nếu tổ chức của bạn chưa bật tính năng này. Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật ở nơi làm việc của bạn nếu bạn không chắc chắn.

Nếu tính năng chuyển tiếp cuộc gọi sẵn dùng, thì bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi đến một số hoặc liên hệ Skype for Business khác, hoặc đổ chuông vào số điện thoại khác cùng lúc với số di động của bạn. Chuyển tiếp cuộc gọi cho phép bạn gửi cuộc gọi đến vị trí hiện tại của mình nếu bạn đang đi du lịch hoặc làm việc tại nhà, hoặc định tuyến cuộc gọi tự động đến đồng nghiệp nếu bạn không có mặt trong văn phòng.

Chuyển tiếp cuộc gọi tới thư thoại hoặc số điện thoại khác

  1. Đi đến Khác Nút thiết đặt khác ở cuối màn hình > Thiết đặt > Chuyển tiếp Cuộc gọi.

  2. Bên dưới Cuộc gọi đến, gõ nhẹ để chọn Chuyển tiếp Cuộc gọi.

  3. Bên dưới Chuyển tiếp Cuộc gọi Đến, hãy chọn Thư Thoại, Số Mới, Liên hệ Mới hoặc số điện thoại di động của bạn. Nếu bạn đang chuyển tiếp đến một số hoặc liên hệ khác, hãy nhập số đó hoặc tìm kiếm liên hệ theo nhu cầu.

  4. Bên dưới Áp dụng Thiết đặt, hãy chấp nhận thiết đặt bình thường là Mọi Lúc, hoặc gõ nhẹ để chọn Trong Giờ Làm việc trong Outlook.

  5. Gõ nhẹ Xong Gõ nhẹ vào dấu kiểm ở dưới cùng màn hình để lưu thay đổi của bạn để lưu thay đổi của bạn.

Mọi thay đổi mà bạn thực hiện ở đây sẽ được tự động sao chép vào Skype for Business trên máy tính và các thiết bị di động khác của bạn.

Để ngừng chuyển tiếp cuộc gọi, hãy lặp lại bước 1 và 2 ở trên, rồi chọn Không Chuyển tiếp.

Đổ chuông vào số điện thoại khác cùng lúc với số di động của bạn

  1. Đi đến Khác Nút thiết đặt khác ở cuối màn hình > Thiết đặt > Chuyển tiếp Cuộc gọi.

  2. Bên dưới Cuộc gọi đến, gõ nhẹ để chọn Đổ chuông Đồng thời, rồi chọn một số hiện có hoặc nhập số mới.

  3. Bên dưới Áp dụng Thiết đặt, hãy chấp nhận thiết đặt bình thường là Mọi Lúc, hoặc gõ nhẹ để chọn Trong Giờ Làm việc trong Outlook.

  4. Gõ nhẹ Xong Gõ nhẹ vào dấu kiểm ở dưới cùng màn hình để lưu thay đổi của bạn để lưu thay đổi của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×