Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm COMBIN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số tổ hợp cho số mục nhất định. Hãy dùng COMBIN để xác định tổng số nhóm có thể có cho số hạng mục nhất định.

Cú pháp

COMBIN(number, number_chosen)

Cú pháp hàm COMBIN có các đối số sau đây:

 • Number    Bắt buộc. Số hạng mục.

 • Number_chosen    Bắt buộc. Số hạng mục trong mỗi tổ hợp.

Chú thích

 • Các đối số dạng số bị cắt cụt thành số nguyên.

 • Nếu đối số không phải dạng số, COMBIN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu số < 0, number_chosen < 0 hoặc số < number_chosen, COMBIN trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Tổ hợp là bất kỳ bộ hoặc tập con mục nào, bất kể thứ tự nội bộ của chúng. Các tổ hợp tách biệt với hoán vị trong đó thứ tự nội bộ rất quan trọng.

 • Số tổ hợp như sau, trong đó số = n và number_chosen = k:

  Phương trình

  trong đó:

  Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COMBIN(8,2)

Số đội hai người có thể được hình thành từ 8 ứng viên.

28

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×