Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng COMPLEX  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức của mẫu x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp

COMPLEX(real_num, i_num, [suffix])

Cú pháp hàm COMPLEX có các đối số sau đây:

  • Real_num    Bắt buộc. Hệ số thực của số phức.

  • I_num    Bắt buộc. Hệ số ảo của số phức.

  • Suffix    Tùy chọn. Hậu tố cho thành phần ảo của số phức. Nếu bị bỏ qua, hậu tố được giả định là "i".

Lưu ý: Tất cả các hàm số phức đều chấp nhận "i" và "j" làm hậu tố nhưng không chấp nhận "I" và "J". Dùng chữ viết hoa dẫn đến giá trị lỗi #VALUE! . Tất cả các hàm chấp nhận hai số phức trở lên yêu cầu tất cả các hậu tố phải khớp.

Chú thích

  • Nếu real_num không phải dạng số, COMPLEX trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu i_num không phải dạng số, COMPLEX trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu hậu tố không phải là "i" hay "j", COMPLEX trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COMPLEX(3,4)

Số phức với 3 và 4 là các hệ số thực và ảo

3+4i

=COMPLEX(3,4,"j")

Số phức với 3 và 4 là các hệ số thực và ảo và j là hậu tố

3+4j

=COMPLEX(0,1)

Số phức với 0 và 1 là các hệ số thực và ảo

i

=COMPLEX(1,0)

Số phức với 1 và 0 là các hệ số thực và ảo

1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×