CRITBINOM (Hàm CRITBINOM)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về giá trị nhỏ nhất sao cho phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chí. Dùng hàm này cho các ứng dụng bảo đảm chất lượng. Ví dụ, dùng hàm CRITBINOM để xác định số lượng bộ phận bị hỏng lớn nhất được cho phép để chạy dây chuyền lắp ráp mà không từ chối toàn bộ lô hàng.

Cú pháp

CRITBINOM (bản dùng thử,probability_s,alpha)

Bản dùng thử    là một số phép thử Bernoulli.

Probability_s    là xác suất thành công của mỗi phép thử.

Alpha    là giá trị tiêu chí.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số, hàm CRITBINOM trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu trials không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu trials < 0, hàm CRITBINOM trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu probability_s < 0 hoặc probability_s > 1, hàm CRITBINOM trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu alpha < 0 hoặc alpha > 1, hàm CRITBINOM trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Bản dùng thử

Probability_s

Alpha

Công thức

Mô tả (Kết quả)

6

0,5

0,75

=CRITBINOM([Trials],[Probability_s],[Alpha])

Giá trị nhỏ nhất mà phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chuẩn (4)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×