Cung cấp cho học viên nhóm quyền riêng biệt trong không gian cộng tác

Cung cấp cho học viên nhóm quyền riêng biệt trong không gian cộng tác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tạo các phần trong của bạn không gian cộng tác sổ ghi chép lớp học giúp dễ dàng làm việc nhóm học viên. Sau đó chọn các học viên có thể xem và sửa trong phần đó. Cấp quyền truy nhập chỉ đọc cho lớp học toàn bộ khi bạn muốn mọi người để xem một phần, nhưng không thể sửa nó.

 1. Mở OneNote trên máy tính.

 2. Chọn tab Sổ ghi chép lớp học , sau đó Quản lý sổ ghi chép.

  • OneNote cho Mac: Hãy chọn tab Sổ ghi chép lớp học , sau đó Quản lý sổ tay lớp học, Quản lý sổ ghi chép.

 3. Trình hướng dẫn sổ ghi chép lớp học sẽ tự động mở trong trình duyệt web của bạn.

 4. Cuộn đến sổ ghi chép bạn muốn sửa đổi và chọn không gian cộng tác quyền.

  Cộng tác khoảng trắng quyền nối kết trong quản lý sổ tay lớp học, nằm ở trên mẹ và guardian nối kết.
 5. Tạo phần mới bằng cách chọn Thêm.

 6. Nhập tên cho phần mới của bạn và dùng các hộp kiểm để chọn thành viên học viên của nó. Cấp quyền truy nhập chỉ đọc cho tất cả học viên trong lớp học bằng cách chọn hộp kiểm.

  Cộng tác quyền khoảng cách nối kết trong phần ManageCreate với quyền thoại với tên của phần mới và học viên được chọn. Chọn tạo.
 7. Chọn Tạo.

Quay lại tại bất kỳ lúc nào để thêm phần hoặc sửa các quyền trên các phần bạn đã tạo.

Tìm hiểu thêm

Tạo nhóm học viên

Phân phối sổ tay lớp học trang và phần

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×