Bỏ qua để tới nội dung chính
Cung cấp phản hồi viết, âm thanh hoặc video trong sổ ghi chép lớp học

Cung cấp phản hồi viết, âm thanh hoặc video trong sổ ghi chép lớp học

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không có nhiều cách khác nhau để phản hồi trên bài tập sinh viên trong sổ ghi chép lớp học.

Rời khỏi viết phản hồi

Kiểu, vẽ, hoặc viết lên trang sinh viên giống như cách bạn làm trong OneNote. Bạn thêm phản hồi có thể nhìn thấy trong thời gian thực học viên của bạn.

Ghi và nhúng phản hồi âm thanh

Đi đến nhiệm vụ của học viên và làm theo các hướng dẫn để thực hiện một bản ghi âm thanh. Học viên của bạn có thể nghe phản hồi của bạn từ cùng một trang.

Ghi và nhúng video phản hồi

Đi đến nhiệm vụ của học viên và làm theo các hướng dẫn để thực hiện một bản ghi video. Học viên của bạn có thể xem video từ cùng một trang.

Thêm nhãn dính

Đi tới khu vực của trang nơi bạn muốn rời khỏi phản hồi. Chọn chèn, sau đó dán. Chọn nhãn dán của bạn, tùy chỉnh chú thích (tùy chọn), và chọn gửi.

Tìm hiểu thêm

Xem lại các học viên công việc trong sổ tay lớp học

Xếp loại bài đăng từ sổ tay lớp học

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×