Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Dành ít thời gian hơn cho việc thu thập dữ liệu và dành nhiều thời gian hơn cho việc phân tích dữ liệu

Việc biên soạn dữ liệu cần thời gian để dự án tiếp diễn. Bạn cần một cách nhanh chóng, dễ dàng để thu thập và đồng bộ dữ liệu của mình, để bạn có thể tập trung vào phân tích và dự báo.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chi tiết  

Sử dụng "Lấy Dữ liệu" trong Excel hoặc Power BI để kết nối ngay với nhiều nguồn dữ liệu bên trong và bên ngoài khác nhau, nhanh chóng chuyển đổi dữ liệu theo cách có thể theo dõi được/làm mới và chuyển ngay vào phân tích của bạn. 

Lưu phân tích của bạn trong Microsoft Teams bảo rằng một tệp hoạt động như là nguồn gốc sự thật cho đồng nghiệp của bạn. Làm việc cùng nhau theo thời gian thực mà không cần phải lo lắng về các tệp bị khóa hoặc nhầm lẫn giữa điều khiển phiên bản.

Tô sáng

  • Dành ít thời gian biên soạn dữ liệu hơn.

  • Hãy đảm bảo rằng phân tích của bạn luôn được kết nối với thông tin cập nhật.

  • Lưu phân tích của bạn trong một tệp làm nguồn sự thật cho đồng nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Giới thiệu về Power Query trong Excel

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×