Dùng đối số table_array trong hàm tra cứu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn tạo một hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP , bạn nhập một phạm vi ô, chẳng hạn như D2:F39. Phạm vi đó được gọi là đối số table_array, và một đối số là số chỉ đơn giản là một phần của dữ liệu mà hàm cần để chạy. Trong trường hợp này, hàm tìm kiếm các ô cho dữ liệu bạn đang cố gắng tìm.

Đối số table_array luôn là đối số thứ hai trong hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP (đối số thứ nhất là giá trị mà bạn đang cố gắng tìm) và các hàm này sẽ không hoạt động nếu không có nó.

Đối số thứ nhất, giá trị bạn muốn tìm, có thể là một giá trị cụ thể, chẳng hạn như "41" hoặc "Smith", hoặc có thể là một tham chiếu ô như F2. Vì vậy, đối số thứ nhất có thể sẽ có dạng như:

= VLOOKUP (F2, ...

Đối số table_array luôn theo giá trị tra cứu, giống như:

= VLOOKUP (F2, B4:D39, ...

Phạm vi ô được liệt kê trong đối số table_array có thể dùng các tham chiếu ô tương đối hoặc tuyệt đối. Nếu bạn định sao chép hàm, bạn cần dùng các tham chiếu ô tuyệt đối, giống như thế này:

= VLOOKUP (F2, $B$ 2: BD$ 39, ...

Ngoài ra, các ô trong đối số table_array có thể nằm trong một trang tính khác trong sổ làm việc. Nếu như vậy, đối số sẽ bao gồm tên trang tính, và cú pháp sẽ giống như thế này:

= VLOOKUP (F2, Sheet2! $C$ 14: E$ 42, ...

Hãy bảm bảo bạn đặt một dấu chấm than sau tên trang tính.

Cuối cùng (whew), bạn nhập một đối số thứ ba, cột chứa các giá trị mà bạn đang cố gắng tìm. Còn gọi là cột tra cứu. Trong ví dụ đầu tiên của chúng tôi, chúng ta đã dùng phạm vi ô B4 đến D39, chạy trên ba cột. Hãy giả vờ các giá trị bạn muốn xem trực tiếp trong cột D, cột thứ ba trong đó phạm vi ô, vì vậy đối số cuối cùng là một 3.

=VLOOKUP(F2,B4:D39,3)

Bạn có thể dùng một đối số tùy chọn thứ tư, có thể là True hoặc False. Trong hầu hết các trường hợp bạn sẽ muốn dùng False.

Nếu bạn dùng True hoặc để trống đối số thứ tư, hàm sẽ trả về một kết quả gần đúng với giá trị trong đối số thứ nhất. Tiếp tục với ví dụ này, nếu đối số thứ nhất của bạn là "smith" và bạn dùng True, hàm sẽ trả về "Smith," "Smithberg," v.v. Nhưng nếu bạn dùng False, thì hàm chỉ trả về "Smith", một kết quả chính xác, và đó là những gì hầu hết mọi người muốn.

Để thực hiện bằng cách dùng True thậm chí phức tạp hơn, nếu cột tra cứu của bạn — cột bạn xác định trong đối số thứ ba của bạn — không được sắp xếp theo thứ tự (A đến Z hoặc số nhỏ nhất đến cao nhất), hàm có thể trả về kết quả sai. Để biết thêm về mà, hãy xem tra cứu các giá trị bằng hàm VLOOKUP và các hàm khác.

Và để biết thêm về các hàm VLOOKUP và HLOOKUP, mời bạn xem:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×