Dùng AutoSum để tính tổng các số

Nếu bạn cần tính tổng một cột hoặc hàng số, hãy để Excel thực hiện toán học cho bạn. Chọn một ô bên cạnh các số mà bạn muốn tính tổng, Bấm tự động tính tổng trên tab trang đầu, nhấn Entervà bạn đã hoàn tất.

Tự động tính tổng trên tab Trang chủ

Khi bạn bấm Tự Tính tổng, Excel tự động nhập công thức (dùng hàm SUM) để tính tổng các số.

Đây là ví dụ. Để cộng các số của tháng Một trong ngân sách Giải trí này, hãy chọn ô B7, ô ngay dưới cột số. Rồi bấm Tự động Tính tổng. Công thức xuất hiện trong ô B7 và Excel làm nổi bật các ô mà bạn đang tính tổng.

Bấm Trang đầu > Tự động Tính tổng để tạo công thức

Nhấn Enter để hiển thị kết quả (95,94) trong ô B7. Bạn cũng có thể thấy công thức trên thanh công thức trên đầu cửa sổ Excel.

Kết quả Tự động Tính tổng trong ô B7

Lưu ý: 

 • Để tính tổng các số trong một cột, hãy chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột đó. Để tính tổng các số trong một hàng, hãy chọn ô ngay bên phải.

 • Tự động tính tổng có hai vị trí: trang chủ > tựđộng tính tổng, và công thức > tự động tính tổng.

 • Khi tạo công thức, bạn có thể sao chép công thức này cho các ô khác thay vì gõ lại nhiều lần. Ví dụ, nếu bạn sao chép công thức trong ô B7 sang ô C7, công thức trong ô B7 tự động điều chỉnh sang vị trí mới và tính các số trong C3:C6.

 • Bạn cũng có thể dùng AutoSum cùng lúc trên nhiều ô. Ví dụ, bạn có thể tô sáng cả ô B7 và C7, bấm AutoSumvà tính tổng cả hai cột cùng một lúc.

 • Bạn cũng có thể tính tổng các số bằng cách tạo công thức đơn giản.

Nếu bạn cần tính tổng một cột hoặc hàng số, hãy để Excel thực hiện toán học cho bạn. Chọn một ô bên cạnh các số mà bạn muốn tính tổng, Bấm tự động tính tổng trên tab trang đầu, nhấn Entervà bạn đã hoàn tất.

Tự động tính tổng trên tab Trang chủ

Khi bạn bấm Tự Tính tổng, Excel tự động nhập công thức (dùng hàm SUM) để tính tổng các số.

Đây là ví dụ. Để cộng các số của tháng Một trong ngân sách Giải trí này, hãy chọn ô B7, ô ngay dưới cột số. Rồi bấm Tự động Tính tổng. Công thức xuất hiện trong ô B7 và Excel làm nổi bật các ô mà bạn đang tính tổng.

Bấm Trang đầu > Tự động Tính tổng để tạo công thức

Nhấn Enter để hiển thị kết quả (95,94) trong ô B7. Bạn cũng có thể thấy công thức trên thanh công thức trên đầu cửa sổ Excel.

Kết quả Tự động Tính tổng trong ô B7

Lưu ý: 

 • Để tính tổng các số trong một cột, hãy chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột đó. Để tính tổng các số trong một hàng, hãy chọn ô ngay bên phải.

 • Tự động tính tổng có hai vị trí: trang chủ > tựđộng tính tổng, và công thức > tự động tính tổng.

 • Khi tạo công thức, bạn có thể sao chép công thức này cho các ô khác thay vì gõ lại nhiều lần. Ví dụ, nếu bạn sao chép công thức trong ô B7 sang ô C7, công thức trong ô B7 tự động điều chỉnh sang vị trí mới và tính các số trong C3:C6.

 • Bạn cũng có thể dùng AutoSum cùng lúc trên nhiều ô. Ví dụ, bạn có thể tô sáng cả ô B7 và C7, bấm AutoSumvà tính tổng cả hai cột cùng một lúc.

 • Bạn cũng có thể tính tổng các số bằng cách tạo công thức đơn giản.

Nếu bạn cần tính tổng cột hoặc hàng số, hãy để Excel dành cho web thực hiện toán học cho bạn. Chọn ô bên cạnh các số mà bạn muốn tính tổng, bấm AutoSum trên tab Trang đầu, nhấn Enter, và bạn đã hoàn thành.

Bấm AutoSum trong nhóm Sửa để tính tổng các số

Khi bạn bấm tự tính tổng, Excel dành cho web tự động nhập công thức (dùng hàm Sum) để tính tổng các số.

Đây là ví dụ. Để cộng các số của tháng Một trong ngân sách Giải trí này, hãy chọn ô B7, ô ngay dưới cột số. Rồi bấm AutoSum. Công thức xuất hiện trong ô B7.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả (95,94) trong ô B7. Bạn có thể thấy công thức trên thanh công thức.

kết quả hiển thị ví dụ AutoSum

Trên máy tính bảng Android hoặc điện thoại Android của bạn

 1. Trong một trang tính, nhấn vào ô trống đầu tiên sau một phạm vi ô có số hoặc gõ nhẹ và kéo để chọn phạm vi ô mà bạn muốn tính toán.

  Tính năng tự động tính tổng Android của Excel Tablet

 2. Gõ nhẹ vào tự động tính tổng.

  Tính năng tự động tính tổng Android của Excel Tablet

 3. Gõ nhẹ vào tổng.

  Tổng số máy tính bảng Android

 4. Gõ nhẹ vào dấu kiểm.

  Dấu kiểm

  Xong rồi!

  Tổng hoàn thành

Trên iPad của bạn

 1. Để tính tổng một cột số, hãy gõ nhẹ để chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột.

  Chọn cột cho tính năng tự động tính tổng

 2. Trên tab công thức , hãy gõ nhẹ vào tự động tính tổng .

  Tab công thức

 3. Gõ nhẹ vào tổng và sau đó gõ nhẹ vào trả về.

  Menu chức năng tự động tính tổng

  Xong rồi!

  Tổng tự động tính tổng

Trên iPhone của bạn

 1. Gõ nhẹ để chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột.

  Chọn ô

 2. Gõ nhẹ vào nút Ribbon Menu Truy nhập ribbon trong Excel cho Android .

 3. Gõ nhẹ vào công thức.

  Tab công thức

 4. Gõ nhẹ vào tự động tính tổng.

  Chọn tự động tính tổng

 5. Gõ nhẹ vào tổng.

  Chọn tổng

 6. Gõ nhẹ vào dấu kiểm.

  Dấu kiểm

  Xong rồi!

  Tổng hoàn thành

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows

 1. Trong một trang tính, nhấn vào ô trống đầu tiên sau một phạm vi ô có số hoặc gõ nhẹ và kéo để chọn phạm vi ô mà bạn muốn tính toán.

  Tính năng tự động tính tổng Windows của máy tính bảng

 2. Gõ nhẹ vào tự động tính tổng.

  Tính năng tự động tính tổng Windows của máy tính bảng

 3. Gõ nhẹ vào tổng.

  Tính năng tính tổng Windows của máy tính bảng Excel

 4. Gõ nhẹ vào dấu kiểm.

  Dấu kiểm

  Xong rồi!

  Tổng hoàn thành

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×