Dùng bàn phím số để thực hiện cuộc gọi

Bàn phím số có thể được dùng như một điện thoại thông thường để thực hiện cuộc gọi đến một số điện thoại. (Bạn cũng có thể nhập tên hoặc nhóm.)

Để quay số từ Teams, hãy đi đến Cuộc gọi Nút Cuộc gọi , sau đó nhập số của người mà bạn muốn liên lạc bằng bàn phím số nằm bên trái. Sau đó bấm Gọi Nút Cuộc gọi.  

Để gọi một người theo tên, hãy nhập tên của một người vào bàn phím số. Và để thực hiện cuộc gọi nhóm, hãy nhập nhiều tên và/hoặc số và bấm Cuộc Nút Cuộc gọi .

Teams bàn phím số-đơn giản

Để truy nhập bàn phím số trong suốt cuộc gọi, hãy đi đến điều khiển cuộc gọi và chọn Bàn phím số Nút Bàn phím số.  

Bạn cũng có thể xem bài viết Những điều đầu tiên cần biết về cuộc gọi trong Microsoft Teams các tính năng và tùy chọn gọi khác.

Quan trọng: Bạn sẽ không thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp 911 nếu Teams kết nối internet.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn quay số, có thể tổ chức của bạn chưa mua gói gọi điện. Nhưng bạn vẫn có thể thực hiện cuộc gọi đến người khác trong Teams.

Để thực hiện cuộc gọi, gõ nhẹ Cuộc Nút Cuộc gọi >Cuộc gọi và nhập một số điện thoại. Nếu bạn đã bật thiết đặt để cho phép truy nhập vào liên hệ điện thoại của bạn, hãy gõ nhẹ cuộc gọi Nút Cuộc gọi > Liên hệ Nút Danh bạ trên thiết bị di động và chọn người mà bạn muốn gọi.

Dùng bàn phím số trên thiết bị di động của bạn để quay số từ số điện thoại cá nhân của bạn và thực hiện cuộc gọi khẩn cấp đến số khẩn cấp cụ thể cho từng quốc gia của bạn. 

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn quay số, có thể tổ chức của bạn chưa mua gói gọi điện. Nhưng bạn vẫn có thể thực hiện cuộc gọi đến người khác trong Teams.

Quan trọng: Bạn sẽ không thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp 911 nếu Teams kết nối internet.

Để gọi đến một số điện thoại (PSTN) từ màn hình Surface Hub, hãy chạm vào Nút Cuộc gọi Cuộc gọi từ màn hình chào mừng, sau đó gõ nhẹ Bàn phím Số.

Khi bạn đã truy nhập bàn phím số, chỉ cần nhập số mà bạn muốn gọi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×