Dùng hàm và hàm lồng nhau trong công thức Excel

Hàm là công thức được định sẵn thực hiện tính toán bằng cách sử dụng các giá trị cụ thể, gọi là các đối số theo một thứ tự hoặc cấu trúc cụ thể. Hàm có thể được sử dụng để thực hiện các tính toán đơn giản hoặc phức tạp. Bạn có thể tìm thấy tất cả các chức năng của Excel trên tab công thức trên Ribbon:

Tab công thức Excel trên Ribbon
 • Cú pháp của hàm Excel

  Ví dụ sau đây của hàm Round làm tròn một số trong ô A10 minh họa cú pháp của một hàm.

  Cấu trúc của một hàm

  1. cấu trúc. Cấu trúc của một hàm bắt đầu với dấu bằng (=), theo sau bởi tên hàm, một dấu ngoặc đơn mở, các đối số cho hàm được phân tách bởi dấu phẩy và dấu ngoặc đơn đóng.

  2. tên hàm. Để biết danh sách các hàm sẵn dùng, hãy bấm vào một ô và nhấn Shift + F3, vốn sẽ khởi động hộp thoại chèn hàm .

  Hộp thoại chức năng chèn công thức Excel

  3. đốisố. Đối số có thể là số, văn bản, giá trị lô-gic chẳng hạn như True hoặc false, mảng, giá trị lỗi chẳng hạn như #N/a hoặc tham chiếu ô. Đối số mà bạn chỉ định phải tạo giá trị hợp lệ cho đối số đó. Đối số cũng có thể là hằng số, công thức hoặc hàm khác.

  4. tham đối tooltip. Một mẹo công cụ với cú pháp và đối số xuất hiện khi bạn nhập hàm. Ví dụ, nhập =ROUND( và mẹo công cụ xuất hiện. Mẹo công cụ chỉ xuất hiện cho các hàm dựng sẵn.

  Lưu ý: Bạn không cần phải nhập các hàm trong tất cả các mũ, chẳng hạn như = ROUND, như Excel sẽ tự động tận dụng tên hàm cho bạn sau khi bạn nhấn Enter. Nếu bạn viết sai chính tả tên hàm, chẳng hạn như = SUME (A1: A10) thay vì = SUM (A1: A10), thì Excel sẽ trả về #NAME? lỗi.

 • Nhập các hàm Excel

  Khi bạn tạo một công thức có bao gồm một hàm, bạn có thể sử dụng hộp thoại Chèn Hàm để giúp bạn nhập các hàm cho trang tính. Sau khi chọn một hàm từ hộp thoại chèn hàm Insert sẽ khởi động trình hướng dẫn hàm, Hiển thị tên của hàm, mỗi đối số của nó, mô tả về hàm và mỗi đối số, kết quả hiện tại của hàm và kết quả hiện tại của toàn bộ công thức.

  Trình hướng dẫn hàm Excel

  Để giúp dễ dàng tạo và chỉnh sửa công thức và thu nhỏ lỗi đánh máy và cú pháp, hãy dùng tự động điền công thức. Sau khi bạn nhập = (dấu bằng) và bắt đầu thư của một hàm, Excel sẽ hiển thị danh sách thả xuống động của các hàm hợp lệ, đối số và tên khớp với các chữ cái đó. Sau đó, bạn có thể chọn một từ danh sách thả xuống và Excel sẽ nhập nó cho bạn.

  Tự động hoàn tất công thức Excel

 • Lồng các hàm Excel

  Trong trường hợp nhất định, bạn có thể cần sử dụng một hàm như một trong các đối số của hàm khác. Ví dụ, công thức sau đây sử dụng hàm average được lồng và so sánh kết quả với giá trị 50.

  Các hàm được lồng vào

  1. Các hàm AVERAGE và SUM được lồng vào trong hàm IF.

  Giá trị trả về hợp lệ    Khi một hàm được lồng được dùng như một đối số, hàm được lồng phải trả về dạng giá trị giống với giá trị mà đối số sử dụng. Ví dụ, nếu một hàm trả về giá trị TRUE hoặc FALSE, hàm được lồng vào phải trả về giá trị TRUE hoặc FALSE. Nếu một hàm không trả về, Excel sẽ hiển thị giá trị lỗi #VALUE! .

  Giới hạn mức độ lồng    Một công thức có thể chứa đến bảy mức độ hàm lồng. Khi một hàm (chúng ta sẽ gọi là Hàm B) được sử dụng như một đối số trong một hàm khác (chúng ta sẽ gọi là Hàm A), Hàm B đóng vai trò một hàm mức hai. Ví dụ, hàm AVERAGE và hàm Sum là cả hai hàm Level thứ hai nếu chúng được dùng làm đối số của hàm if. Một hàm được lồng vào trong hàm AVERAGE đã được lồng khi đó sẽ là hàm mức ba và v.v.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×