Dùng hằng số mảng trong công thức mảng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn nhập công thức mảng, bạn thường xuyên nhất sử dụng một phạm vi ô trong trang tính của bạn, nhưng bạn không cần phải. Bạn cũng có thể dùng hằng số mảng, giá trị mà bạn vừa nhập trong thanh công thức bên trong dấu ngoặc nhọn: {}. Sau đó bạn có thể đặt tên cho hằng số vì vậy thật dễ dàng hơn để sử dụng lại.

Bạn có thể dùng hằng số trong công thức mảng hoặc dùng chính hằng số đó.

 1. Trong công thức mảng của bạn, hãy nhập một ngoặc nhọn mở, giá trị mà bạn muốn, và một dấu đóng ngoặc nhọn. Đây là ví dụ: = SUM (A1:E1* {1,2,3,4,5})

  Hằng số nằm bên trong các dấu ngoặc ({)} và quả thực là bạn cần phải nhập những dấu ngoặc này một cách thủ công.

 2. Nhập phần còn lại của công thức và nhấn Ctrl+Shift+Enter.

  Công thức sẽ giống như {= SUM (A1:E1* {1,2,3,4,5})}và kết quả sẽ trông như thế này:


  Hằng số mảng lồng trong công thức SUM

  Công thức nhân A1 với 1 và B1 với 2, v.v., giúp bạn không phải nhập 1,2,3,4,5 vào các ô trên trang tính.

Dùng hằng số để nhập giá trị vào cột

Để nhập giá trị vào cột duy nhất, chẳng hạn như 3 ô trong cột C, bạn hãy:

 1. Chọn ô mà bạn muốn dùng.

 2. Nhập dấu bằng và hằng số. Phân tách các giá trị trong hằng số với dấu chấm phẩy, không có dấu phẩy, và nếu bạn đang nhập văn bản, bao quanh nó với dấu ngoặc kép. Ví dụ: = {"Quý 1";" Quarter2";" Quý 3"}

 3. Nhấn Ctrl+Shift+Enter. Hằng số sẽ trông như thế này:

  Hằng số mảng dọc dùng văn bản

  Nói theo thuật ngữ của giới lập trình, đây là hằng số dọc một chiều.

Dùng hằng số để nhập giá trị vào hàng

Để nhanh chóng nhập giá trị cho hàng duy nhất, chẳng hạn như các ô F1, G1, H1, bạn hãy:

 1. Chọn ô mà bạn muốn dùng.

 2. Nhập dấu bằng và hằng số của bạn, nhưng lần này, bạn phân tách các giá trị bằng dấu phẩy, không dấu chấm phẩy. Ví dụ: = {1,2,3,4,5}

 3. Nhấn Ctrl+Shift+Enter và hằng số sẽ trông như thế này:

  Hằng số mảng ngang một chiều

  Nói theo thuật ngữ của giới lập trình, đây là hằng số ngang một chiều.

Dùng hằng số để nhập giá trị vào nhiều cột và nhiều hàng

 1. Chọn ô bạn muốn.

  Đảm bảo số hàng và cột mà bạn chọn khớp với số giá trị trong hằng số. Ví dụ, nếu hằng số của bạn sẽ ghi dữ liệu vào bốn cột và ba hàng, hãy chọn bốn cột và ba hàng.

 2. Nhập dấu bằng và hằng số. Trong trường hợp này, hãy ngăn cách các giá trị trong mỗi hàng bằng dấu phẩy và dùng dấu chấm phẩy ở cuối mỗi hàng. Ví dụ:

  = {1,2,3,4 5,6,7,8; 9,10,11,12}

 3. Nhấn Ctrl+Shift+Enter, và:

  Hằng số mảng hai chiều

  Nói theo thuật ngữ của giới lập trình, đây là hằng số hai chiều bởi vì nó lấp đầy cột lẫn hàng. Nếu bạn đang băn khoăn về việc không thể tạo hằng số ba chiều, tức là bạn không thể lồng một hằng số vào bên trong một hằng số khác.

Dùng hằng số trong công thức

Bây giờ thì bạn đã quen với hằng số mảng, sau đây là một ví dụ làm việc.

 • Trong bất kỳ ô trống nào, hãy nhập (hoặc sao chép và dán) công thức này rồi nhấn Ctrl+Shift+Enter:

  =SUM(A1:E1*{1,2,3,4,5})

  Giá trị 85 xuất hiện trong ô A3.

  Điều gì đã xảy ra? Bạn đã nhân giá trị trong A1 với 1, giá trị trong ô B2 với 2 và cứ tiếp tục như vậy; sau đó, hàm SUM cộng các kết quả này lại. Bạn cũng có thể nhập công thức là =SUM(A1*1,B1*2,C1*3,D1*4,E1*5)

Nếu muốn, bạn có thể nhập cả hai tập giá trị làm hai hằng số mảng:

=SUM({3,4,5,6,7}*{1,2,3,4,5})

Để thử làm điều này, hãy sao chép hàm, chọn một ô trống và dán công thức vào thanh công thức, rồi nhấn Ctrl+Shift+Enter. Bạn sẽ thấy kết quả tương tự.

Lưu ý: Hãy xem xét những vấn đề sau nếu các hằng số không hoạt động:

 • Đảm bảo bạn đã ngăn cách các giá trị bằng ký tự thích hợp. Nếu bạn bỏ sót một dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy, hoặc nếu bạn đặt dấu sai vị trí thì hằng số mảng có thể sẽ trông không đúng hoặc bạn có thể sẽ thấy thông điệp cảnh báo xuất hiện.

 • Có thể bạn đã chọn phạm vi ô không khớp với số phần tử trong hằng số. Ví dụ, nếu bạn chọn một cột gồm sáu ô để dùng với hằng số năm ô, trong ô trống sẽ xuất hiện lỗi #N/A. Nếu bạn chọn không đủ ô, Excel sẽ bỏ qua giá trị không có ô tương ứng.

 • Để biết thêm về công thức mảng:

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×