Dùng mẫu trang để tạo bài học và nhiệm vụ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chèn trước làm mẫu vào trang sổ ghi chép lớp học của bạn hoặc tùy chỉnh của riêng bạn để tạo bài học, nhiệm vụ và cấu trúc sinh viên ghi chú.

Chèn trang mẫu

Mở OneNote trên máy tính và dẫn hướng đến trang trống mà bạn muốn thêm một mẫu. Chọn tab chèn trong ruy-băng OneNote, sau đó Mẫu trang để duyệt tùy chọn của bạn.

Tạo mẫu bài học và nhiệm vụ tùy chỉnh

Để tùy chỉnh hoặc tạo một mẫu, hãy làm theo các hướng dẫn: tạo hoặc tùy chỉnh mẫu trang. Sau khi bạn lưu một mẫu bạn đã tạo, bạn có thể dùng nó cho bài học và nhiệm vụ khác.

Tìm hiểu thêm

Tạo một nhiệm vụ và đồng bộ với LMS

Cung cấp phản hồi viết, âm thanh hoặc video

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×