Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể mở và lưu các tệp theo định dạng tệp Bản trình bày OpenDocument (.odp) mà một số ứng dụng trình bày sử dụng, chẳng hạn như Apache OpenOffice Impress và LibreOffice Impress.

Lưu bản trình bày PowerPoint theo định dạng Bản trình bày OpenDocument

Quan trọng: Nếu bạn muốn giữ lại phiên bản PowerPoint của tệp, trước tiên bạn phải lưu tệp thành dạng bản trình bày PowerPoint, ví dụ ở định dạng tệp .pptx rồi sau đó lưu lại tệp ở định dạng Bản trình bày OpenDocument (.odp).

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Dưới dạng.

 3. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy bấm Bản trình bày OpenDocument.

 4. Đặt tên và lưu tệp của bạn.

Mở tệp Bản trình bày OpenDocument trong PowerPoint

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Mở.

 3. Để chỉ xem tệp đã lưu theo định dạng OpenDocument, trong danh sách Tệp có loại, hãy bấm Bản trình bày OpenDocument.

 4. Bấm tệp mà bạn muốn mở rồi sau đó bấm Mở.

  Mẹo: Để mở tệp, bạn cũng có thể bấm đúp vào tệp sau khi bạn tìm thấy.

Lưu ý: Khi bạn mở tệp Bản trình bày OpenDocument trong PowerPoint, tệp có thể không có cùng định dạng như trong ứng dụng ban đầu đã tạo ra tệp này. Điều này là vì sự khác biệt giữa các ứng dụng dùng Định dạng OpenDocument.

Tìm hiểu thêm về Định dạng OpenDocument

Khi bạn mở hoặc lưu bản trình bày ở định dạng Bản trình bày OpenDocument (.odp), một số định dạng có thể bị mất. Điều này là vì các tính năng và tùy chọn khác nhau, như định dạng mà các ứng dụng Bản trình bày OpenDocument và PowerPoint hỗ trợ.

Các tính năng được hỗ trợ trong . Định dạng ODP

Bảng dưới đây cho biết những tính năng PowerPoint nào được hỗ trợ đầy đủ, hỗ trợ một phần hoặc không được hỗ trợ trong định dạng Bản trình bày OpenDocument (.odp).

 • Được hỗ trợ     Cả định dạng PowerPoint và định dạng Bản trình bày OpenDocument đều hỗ trợ tính năng này. Nội dung, định dạng và khả năng sử dụng sẽ không bị mất.

 • Hỗ trợ một phần     Cả PowerPoint và định dạng Bản trình bày OpenDocument đều hỗ trợ tính năng này, nhưng việc định dạng và khả năng sử dụng có thể bị ảnh hưởng. Văn bản hoặc dữ liệu sẽ không bị mất, nhưng định dạng và cách bạn làm việc với văn bản và đồ họa có thể khác.

 • Không hỗ trợ    Tính năng này không được hỗ trợ trong định dạng OpenDocument. Nếu bạn dự định lưu bản trình bày theo Định dạng OpenDocument, đừng sử dụng các tính năng này.

Vùng

Vùng phụ

PowerPoint hỗ trợ

Hoạt hình

Vào/Ra

hoạt hình

Hỗ trợ một phần

Chức năng hoạt hình vốn không thể được ODF hỗ trợ sẽ được đổi thành hoạt hình Xuất hiện hoặc Biến mất.

Hoạt hình

Hoạt hình màu sắc

Không hỗ trợ

Hoạt hình

Co giãn hoạt hình

Không hỗ trợ

Những hoạt hình Nổ tung, Đèn nháy, Lớn lên & Co lại, Sổ đứng không được hỗ trợ.

Hoạt hình

Độ trễ của hoạt hình

Hỗ trợ

Hoạt hình

Hẹn giờ hoạt hình

Hỗ trợ

Hoạt hình

Hoạt hình văn bản

Hỗ trợ

Hoạt hình

Hoạt hình được kích hoạt

Hỗ trợ

Hoạt hình

Âm thanh

hoạt hình

Không hỗ trợ

Hoạt hình

Hoạt hình phương tiện

Hỗ trợ

Hoạt hình

SmartArt

Không hỗ trợ

Hoạt hình

Phần Biểu đồ

Hỗ trợ một phần

Hoạt hình trên các phần biểu đồ được chuyển đổi thành hoạt hình trên toàn bộ biểu đồ.

Hoạt hình

Hoạt hình

hoạt hình

Không hỗ trợ

Hoạt hình

Hoạt hình Bản cái/Bố trí

Không hỗ trợ

Chuyển tiếp

Chuyển tiếp

Hỗ trợ một phần

Các chuyển tiếp sau không được hỗ trợ: Mành, cắt, Đường chéo, Chải, và Cắt ngang.

Chuyển tiếp

Âm thanh Chuyển tiếp

Không hỗ trợ

Nội dung Phương tiện (Phim/Âm thanh)

Cắt và thẻ đánh dấu

Hỗ trợ một phần

Nội dung

Nhúng tệp WAV

Hỗ trợ

Nội dung

OLE

Hỗ trợ

Nội dung

Điều khiển ActiveX

Không hỗ trợ

Nội dung

Bảng

Hỗ trợ một phần

Trong PowerPoint 2013 và các phiên bản mới hơn, bảng được lưu ở định dạng .odp có thể không được kết xuất theo cách tương tự bởi các ứng dụng ODF khác, nhưng vẫn sẽ giữ nguyên bảng. Trong PowerPoint 2010, các bảng được lưu theo định dạng .odp sẽ trở thành hình ảnh và không thể sửa thêm.

Nội dung

Đầu trang/Chân trang

Hỗ trợ một phần

Khi bạn lưu một tệp có đầu trang hoặc chân trang theo định dạng .odp, đầu trang và chân trang sẽ trở thành các hộp văn bản.

Nội dung

Trường Ngày và Giờ

Hỗ trợ một phần

Bao gồm tất cả các kiểu ngày và giờ nhưng chúng có thể được các ứng dụng ODF khác chuyển đổi thành kiểu mặc định. Tương tự, kiểu ngày và thời gian từ các ứng dụng ODF khác có thể được chuyển đổi thành kiểu mặc định PowerPoint.

Nội dung

Ẩn Hình dạng

Hỗ trợ

Nội dung

Ẩn Trang chiếu

Hỗ trợ

Macro, Khả năng lập trình

Macro, OM, Khả năng lập trình

Không hỗ trợ

Thiết đặt bản trình bày

Kích thước trang

Hỗ trợ một phần

Mặc dù kích thước trang được lưu cùng bản trình bày, thiết đặt Kích thước Trang trong hộp thoại Thiết lập Trang là không chính xác. Hộp thoại này tìm cách đặt mặc định cho kích thước trang mặc định.

Thiết đặt bản trình bày

Chiếu Chuyên biệt

Hỗ trợ

Thiết đặt bản trình bày

Tường thuật, Thời đoạn

Hỗ trợ

Thiết đặt bản trình bày

Thiết đặt Trình chiếu

Hỗ trợ một phần

Thiết đặt bản trình bày

Thiết đặt In

Không hỗ trợ

Thiết đặt bản trình bày

Xem Thiết đặt

Không hỗ trợ

Cộng tác

Chú thích

Không hỗ trợ

Biểu đồ

Biểu đồ

Hỗ trợ một phần

Thiết kế Bản trình bày

Bản cái

Hỗ trợ một phần

Thông tin chủ đề bị mất và được đặt vào bản cái/bố trí. Phông chữ, màu sắc và hiệu ứng trên hình dạng mới sẽ không còn được kế thừa nữa.

Khi bạn mở bản trình bày sau khi lưu bản trình bày theo định dạng .odp, chủ đề mặc định được sử dụng nhưng không được gây ra bất kỳ thay đổi nào trong bản trình bày. Tuy nhiên, điều này khiến cho tất cả các lần sửa trong tương lai được thực hiện cứ như chủ đề mặc định đó đã được áp dụng.

Thiết kế Bản trình bày

Bố trí

Hỗ trợ một phần

Bố trí được xử lý tương tự như bản cái khi mở trong các ứng dụng ODF khác.

Thiết kế Bản trình bày

Chỗ dành sẵn

Hỗ trợ một phần

Thông tin chủ đề bị mất khỏi chỗ dành sẵn.

Thiết kế Bản trình bày

Ghi chú

Hỗ trợ

Thiết kế Bản trình bày

Bản cái Ghi chú

Hỗ trợ

Thiết kế Bản trình bày

Bản cái Phân phát

Hỗ trợ

Mã hóa

Mã hóa

Không hỗ trợ

Bảo vệ

Bảo vệ

Không hỗ trợ

Văn bản

Định dạng văn bản quốc tế

Hỗ trợ một phần

Các tính năng không được hỗ trợ, bao gồm:

 • Kinsoku

 • Xoay Văn bản Dọc (270, xếp chồng)

 • Ngắt dòng ngôn ngữ Đông Á

 • Kumimoji

 • Một số hệ thống đánh số quốc tế được ánh xạ với dấu đầu dòng hoặc đánh số phương Tây

 • Căn chỉnh phân bố

Văn bản

Căn chỉnh

Hỗ trợ một phần

Không hỗ trợ căn chỉnh phân bố.

Một số khác biệt về hình ảnh có thể thấy trong căn chỉnh, neo hoặc ngắt văn bản trong các ứng dụng ODF khác.

Văn bản

Cột

Không hỗ trợ

Văn bản

Xoay văn bản

Hỗ trợ một phần

Không hỗ trợ văn bản xếp chồng và xoay 270.

Văn bản

Siêu kết nối

Hỗ trợ một phần

Các siêu kết nối thông thường được hỗ trợ nhưng các siêu kết nối dạng di chuột lên không được hỗ trợ.

Văn bản

Danh sách

Hỗ trợ

Các ứng dụng ODF khác có thể thay đổi tính năng đánh số/dấu đầu dòng hoặc không hỗ trợ cùng lúc tất cả các tính năng này.

Văn bản

Định dạng cơ bản

Hỗ trợ

Chữ nghiêng, chữ đậm, gạch dưới và gạch ngang chữ đều được hỗ trợ trong các ứng dụng ODF.

Các phông chữ hoặc kích thước khác nhau được hỗ trợ.

Văn bản

Hiệu ứng định dạng/đồ họa nâng cao

Hỗ trợ một phần

Các tính năng không được hỗ trợ, bao gồm:

 • Văn bản tô ảnh, tô chuyển màu, tô mẫu hoặc văn bản không được tô.

 • Một số hiệu ứng đổ bóng bên ngoài trên văn bản.

 • Văn bản có đường viền tô ảnh, tô chuyển màu, tô mẫu hoặc đường viền không tô.

 • Văn bản không thể có đường viền khác với màu tô.

Văn bản

Tự khớp

Không hỗ trợ

Văn bản

Tràn

Hỗ trợ

Hiệu ứng tràn có thể hiển thị khác nhau trong các ứng dụng ODF khác nhau.

Bảng dưới đây cho biết những tính năng đồ họa PowerPoint nào được hỗ trợ, hỗ trợ một phần hoặc không được hỗ trợ trong Định dạng OpenDocument (.odp).

Hình dạng cơ bản

PowerPoint hỗ trợ

Hình dạng

Hỗ trợ

Hộp văn bản

Hỗ trợ

Những đối tượng bên trong những hộp văn bản sẽ bị mất khi bạn mở tệp OpenDocument.

WordArt

Hỗ trợ một phần

ODF không hỗ trợ các tùy chọn WordArt. Văn bản và màu văn bản cơ bản được giữ lại, nhưng các định dạng và hiệu ứng WordArt sẽ bị mất.

Tùy chọn hình dạng 3D

Không hỗ trợ

Hình ảnh

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ tùy chọn chèn và nối kết không được hỗ trợ trong ODF.

Sơ đồ SmartArt

Hỗ trợ

Được chuyển thành nhóm hình dạng.

Điều khiển ActiveX

Không hỗ trợ

Đối tượng trong biểu đồ

Hỗ trợ một phần

Một số kiểu đối tượng được hỗ trợ, nhưng chúng không được hỗ trợ tất cả.

Chú giải viết tay

Hỗ trợ

Chú giải viết tay được chuyển thành hình ảnh Metafile Nâng cao (EMF).

Nhóm đối tượng

Hỗ trợ

Khả năng hiển thị của Đối tượng

Hỗ trợ

Viền đối tượng

Hỗ trợ

Không phải tất cả các kiểu viền đều được hỗ trợ. Những kiểu không được hỗ trợ sẽ được lưu thành kiểu viền mặc định (đường liền nét màu đen).

Tô nền đối tượng

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ tô nền bản chiếu.

Các kiểu tô chuyển màu có nhiều hơn hai điểm dừng sẽ mất tất cả các điểm dừng sau hai điểm dừng đầu tiên.

Định dạng đường kẻ

Hỗ trợ

Không phải tất cả các kiểu đường kẻ và đầu đường kẻ đều được hỗ trợ trong ODF. Những kiểu không được hỗ trợ sẽ được lưu thành đường liền nét màu đen mặc định và kiểu mũi tên mở, tương ứng.

Xén ảnh

Hỗ trợ

Xén ảnh bằng một hình dạng không được hỗ trợ.

Đổi màu ảnh

Hỗ trợ một phần

Một số kiểu đổi màu ảnh có kiểu tương đương trong ODF, chẳng hạn như đen trắng. Những kiểu đổi màu ảnh khác không có kiểu tương đương và được bỏ qua. Ảnh sẽ xuất hiện như nhau nhưng không thể sửa được kiểu đổi màu.

Tùy chọn ảnh 3D

Không hỗ trợ

Kiểu ảnh

Hỗ trợ một phần

Viền được hỗ trợ một phần, nhưng chúng có thể sẽ không giống nhau.

Chủ đề

Không hỗ trợ

Siêu kết nối trên hình

Không hỗ trợ

Mẹo

 • Trước khi gửi tệp cho người khác, bạn có thể phải đóng tệp và mở lại tệp để xem tệp trông như thế nào ở định dạng Bản trình bày OpenDocument (.odp).

 • Để giữ lại định dạng đối tượng nâng cao không được hỗ trợ trong định dạng Bản trình bày OpenDocument, hãy chuyển đổi đối tượng thành ảnh.

 • Trong PowerPoint 2010, khi bạn làm việc với các bảng, hãy hoàn tất bảng đó trước khi đóng PowerPoint. Bảng được chuyển đổi thành ảnh khi bạn PowerPoint 2010 và sau đó không thể sửa được.

 • Tránh dùng hoạt hình nhấn mạnh (hoạt hình không phải là hoạt hình đi vào hay thoát ra) liên quan đến thay đổi màu sắc hoặc co giãn, vì những phần đó của hoạt hình sẽ mất đi khi bạn lưu bản trình bày theo định dạng tệp .odp.

Xem thêm

Chỉnh sửa tệp OpenDocument .odp PowerPoint .pptx tệp trong PowerPoint cho web

Lưu bản trình bày của bạn theo một định dạng tệp khác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×