Dùng Tự Lọc để lọc dữ liệu của bạn

Sử dụng tính năng tự lọc để tìm, Hiển thị hoặc ẩn các giá trị — trong một hoặc nhiều cột dữ liệu. Bạn có thể lọc dựa trên những lựa chọn mà bạn thực hiện từ một danh sách, hoặc tìm kiếm để tìm dữ liệu bạn tìm kiếm. Khi bạn lọc dữ liệu, toàn bộ hàng sẽ bị ẩn nếu các giá trị trong một hoặc nhiều cột không đáp ứng các tiêu chí lọc.

Làm theo các bước sau để áp dụng tự lọc:

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn lọc.

 2. Bấm Dữ liệu > Bộ lọc

 3. Bấm vào mũi tên Mũi tên lọc trong tiêu đề cột và quyết định xem bạn có muốn chọn các giá trị cụ thể hay tìm kiếm hay không.

  Nút Bộ lọc

 4. Chọn các giá trị cụ thể: Bỏ chọn (chọn tất cả) để xóa tất cả các hộp kiểm và sau đó chọn các hộp cho (các) giá trị cụ thể mà bạn muốn xem.

  Lọc bằng cách chọn các mục trong một danh sách

 5. Tìm kiếm các giá trị: Trong hộp Tìm kiếm , nhập văn bản hoặc số mà bạn tìm kiếm.

  Lọc bằng cách tìm kiếm

 6. Bấm OK để áp dụng bộ lọc.

Mẹo: Nếu bạn muốn áp dụng bộ lọc được xác định trước hoặc tùy chỉnh cho dữ liệu của mình, hãy xem lọc dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng

Mẹo mở rộng tìm kiếm

Khi bạn tìm kiếm dữ liệu, bạn có thể sử dụng "?" để đại diện cho bất kỳ ký tự đơn nào hoặc "*" để đại diện cho một chuỗi ký tự.

Ví dụ, để tìm tất cả các mục có liên quan đến xe đạp, hãy nhập "xe đạp*" vào hộp Tìm kiếm. Bộ lọc sẽ hiển thị tất cả các mục bao gồm từ "xe đạp" — chẳng hạn như Touring Bikes, đường xe đạp và xe đạp leo núi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×