Dùng Tùy chọn Dạng xem Trình duyệt để xác định cách bạn muốn sổ làm việc hiển thị trong cửa sổ trình duyệt

Lưu ý: Chúng tôi sẽ sớm loại bỏ một tùy chọn được mô tả trong chủ đề này. Vui lòng xem mục dưới đây để biết chi tiết.

Giả sử bạn có một sổ làm việc có chứa một số thông tin tuyệt vời và bạn muốn chia sẻ nó với những người khác trong tổ chức của bạn. SharePoint hỗ trợ các tùy chọn dạng xem trình duyệt mà bạn chỉ định trong Excel 2013. Điều này cho phép bạn chọn cách bạn muốn sổ làm việc hiển thị khi mọi người xem nó trong cửa sổ trình duyệt. Bạn có thể:

Các phần sau đây cung cấp tổng quan về các tùy chọn này cách xác định các tùy chọn dạng xem trình duyệt bạn muốn sử dụng.

Hiển thị sổ làm việc bằng dạng xem bộ sưu tập

Lưu ý: Chúng tôi sẽ sớm xóa tùy chọn này. Chúng tôi khuyên bạn nên ngừng sử dụng.

Khi bạn xác định một sổ làm việc được hiển thị bằng dạng xem bộ sưu tập, nó sẽ trông như thế này trong một cửa sổ trình duyệt:

Sổ làm việc mẫu hiển thị trong dạng xem bộ sưu tập

Dạng xem bộ sưu tập hoạt động như thế nào

Trong dạng xem này, một mục, chẳng hạn như một Pivotchart được hiển thị ở giữa màn hình và các mục khác sẽ được hiển thị dưới dạng hình thu nhỏ dọc theo bên phải của màn hình. Ở đây, một mục "thường là một PivotChart, chẳng hạn như biểu đồ hình tròn được hiển thị ở trên. Một mục cũng có thể là Pivottable hoặc một phạm vi ô được định nghĩa là mục được đặt tên.

Slicer và các điều khiển đường thời gian được hiển thị dọc theo bên trái của màn hình. Mỗi bộ lọc áp dụng cho tất cả các mục được kết nối với nó, bao gồm biểu đồ và bảng được hiển thị dưới dạng hình thu nhỏ.

Để xem một mục khác trong Trung tâm của màn hình, bạn bấm (hoặc gõ nhẹ) hình thu nhỏ của nó.

Để xác định sổ làm việc hiển thị bằng dạng xem bộ sưu tập

 1. Trong Excel, trên tab tệp , chọn tùy chọn dạng xem trình duyệt.

 2. Trên tab Hiển thị , hãy dùng danh sách để chọn các mục trong sổ làm việc.

 3. Chọn các mục đã đặt tên mà bạn muốn phát hành, rồi chọn tab tham số .

 4. Nếu sổ làm việc có chứa slicer hoặc điều khiển đường thời gian, hãy bấm Thêm, chọn slicer mà bạn muốn phát hành, rồi chọn OK.

 5. Chọn OK để đóng hộp thoại tùy chọn dạng xem trình duyệt .

 6. Lưu và đóng sổ làm việc.

 7. Tải sổ làm việc lên thư viện SharePoint, chẳng hạn như thư viện tài liệu .

Đầu Trang

Hiển thị sổ làm việc bằng dạng xem trang tính

Khi bạn xác định một sổ làm việc được hiển thị bằng dạng xem trang tính, nó sẽ trông như thế này trong một cửa sổ trình duyệt:

Sổ làm việc mẫu hiển thị trong dạng xem trang tính

Dạng xem trang tính hoạt động như thế nào

Trong dạng xem này, toàn bộ một trang tính được hiển thị trên màn hình, tương tự như diện mạo trong Excel. Dạng xem này hoạt động tốt cho bảng điều khiển được tạo trong Excel, bởi vì bạn có thể xem tất cả các biểu đồ và bảng trên màn hình trong một dạng xem duy nhất. Khi bạn sử dụng bộ lọc, chẳng hạn như slicer hoặc điều khiển đường thời gian, bạn có thể xem tất cả các mục được kết nối với bộ lọc làm mới để hiển thị thông tin đó.

Bạn có thể thấy các tab ở phía dưới đại diện cho các trang tính bổ sung trong sổ làm việc. Để xem một trang tính khác, hãy bấm tab của nó.

Để xác định một sổ làm việc hiển thị bằng dạng xem trang tính

 1. Trong Excel, trên tab tệp , chọn tùy chọn dạng xem trình duyệt.

 2. Trên tab Hiển thị , hãy dùng danh sách để chọn trangtính. Chọn các trang tính mà bạn muốn hiển thị, rồi chọn OK.

 3. Lưu và đóng sổ làm việc.

 4. Tải sổ làm việc lên thư viện SharePoint, chẳng hạn như thư viện tài liệu .

Đầu Trang

Hiển thị sổ làm việc trong phần web Excel Web Access

Khi bạn hiển thị sổ làm việc trong một phần web Excel Web Access, nó sẽ trông như thế này trong cửa sổ trình duyệt:

Sổ làm việc mẫu hiển thị trong Phần Web Excel Web Access

Ở đây, phần web Excel Web Access là một bộ chứa Hiển thị nội dung Excel trong site SharePoint. Bạn không cần phải bấm để mở sổ làm việc để xem; trong phần web, nội dung sẽ được hiển thị như là một phần của trang.

Bạn có thể hiển thị toàn bộ trang tính hoặc một mục duy nhất trong phần web Excel Web Access. Trong hình ảnh được hiển thị ở trên, toàn bộ một trang tính được hiển thị, nhưng bạn cũng có thể hiển thị một biểu đồ đơn lẻ, chẳng hạn như biểu đồ hình tròn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hiển thị nội dung Excel trong phần web Excel Web Access.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×