Dạng xem diễn giả là gì?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tổng quan về dạng xem diễn giả và tìm hiểu những gì có yêu cầu để dùng trong PowerPoint.

Đảm bảo rằng máy tính mà bạn đang dùng cho bản trình bày của bạn hỗ trợ việc sử dụng nhiều màn hình. Nếu máy tính có nhiều cổng nhập liệu, chẳng hạn như DVI, VGA, HDMI, ir DisplayPort, nó sẽ hỗ trợ nhiều màn hình. Máy tính hiện đại nhất trên máy tính có hỗ trợ nhiều màn hình dựng sẵn; Nếu không, bạn sẽ cần hai video thẻ.

Tổng quan về dạng xem diễn giả

Dạng xem diễn giả cho phép bạn xem bản trình bày với các ghi chú diễn giả trên một máy tính (máy tính xách tay, ví dụ), trong khi bản trình bày khán giả kèm ghi chú trên một màn hình khác nhau.

Lưu ý: PowerPoint chỉ hỗ trợ việc sử dụng hai màn hình cho một bản trình bày. Tuy nhiên, bạn có thể cấu hình để chạy bản trình bày trên ba hoặc nhiều màn hình được kết nối với một máy tính. Kiểm tra website của nhà sản xuất máy tính của bạn để cập nhật thông tin về hỗ trợ nhiều màn hình cho máy tính của bạn.

Dạng xem diễn giả sẽ cung cấp các công cụ sau đây để giúp dễ dàng hơn cho bạn trình bày thông tin:

  • Bạn có thể sử dụng hình thu nhỏ để chọn bản chiếu không theo trình tự và tạo một bản trình bày tùy chỉnh cho khán giả của bạn.

  • Ghi chú của diễn giả được hiển thị trong lớn, xóa kiểu để bạn có thể sử dụng chúng dưới dạng một kịch bản cho bản trình bày của bạn.

  • Bạn có thể làm tối hoặc làm nhạt màn hình trong bản trình bày của bạn và sau đó tiếp tục tại nơi bạn đã. Ví dụ, bạn có thể không muốn hiển thị nội dung trang chiếu trong một dấu ngắt hoặc một câu hỏi và câu trả lời.

Dạng xem Diễn giả

Trong dạng xem diễn giả, biểu tượng và các nút có đủ lớn để dẫn hướng dễ dàng, ngay cả khi bạn đang dùng một lạ bàn phím hoặc chuột. Minh họa sau đây cho thấy các công cụ khác nhau sẵn dùng cho bạn từ dạng xem diễn giả.

Dạng xem Diễn giả trong PowerPoint

1. số của bản chiếu (ví dụ, trang chiếu 1 của bản trình bày bản chiếu 8)

2 trang chiếu. bạn hiện đang hiển thị tới người xem

3 ghi chú của diễn giả., bạn có thể dùng làm một kịch bản cho bản trình bày của bạn

4. bấm để đi đến trang chiếu trước

5. bấm để đi đến trang chiếu tiếp theo

6. thời gian trôi qua của bản trình bày của bạn, trong giờ và phút

7. bấm để xem hình thu nhỏ của tất cả trang chiếu trong bản trình bày của bạn

8. bút, con trỏ laser, hay cụ tô sáng

Dạng xem diễn giả cho phép bạn xem bản trình bày với các ghi chú diễn giả trên một máy tính (máy tính xách tay, ví dụ), trong khi bản trình bày khán giả kèm ghi chú trên một màn hình khác nhau.

Lưu ý: PowerPoint chỉ hỗ trợ việc sử dụng hai màn hình cho một bản trình bày. Tuy nhiên, bạn có thể cấu hình để chạy bản trình bày trên ba hoặc nhiều màn hình được kết nối với một máy tính. Kiểm tra website của nhà sản xuất máy tính của bạn để cập nhật thông tin về hỗ trợ nhiều màn hình cho máy tính của bạn.

Dạng xem diễn giả sẽ cung cấp các công cụ sau đây để giúp dễ dàng hơn cho bạn trình bày thông tin:

  • Bạn có thể sử dụng hình thu nhỏ để chọn bản chiếu không theo trình tự và tạo một bản trình bày tùy chỉnh cho khán giả của bạn.

  • Ghi chú của diễn giả được hiển thị trong lớn, xóa kiểu để bạn có thể sử dụng chúng dưới dạng một kịch bản cho bản trình bày của bạn.

  • Bạn có thể làm tối hoặc làm nhạt màn hình trong bản trình bày của bạn và sau đó tiếp tục tại nơi bạn đã. Ví dụ, bạn có thể không muốn hiển thị nội dung trang chiếu trong một dấu ngắt hoặc một câu hỏi và câu trả lời.

Dạng xem Diễn giả

Trong dạng xem diễn giả, biểu tượng và các nút có đủ lớn để dẫn hướng dễ dàng, ngay cả khi bạn đang dùng một lạ bàn phím hoặc chuột. Minh họa sau đây cho thấy các công cụ khác nhau sẵn dùng cho bạn từ dạng xem diễn giả.

Dạng xem Diễn giả

1. số của bản chiếu (ví dụ, trang chiếu 1 của bản trình bày bản chiếu 8)

2 trang chiếu. bạn hiện đang hiển thị tới người xem

3 ghi chú của diễn giả., bạn có thể dùng làm một kịch bản cho bản trình bày của bạn

4. bấm để đi đến trang chiếu trước

5 bút hoặc bút tô sáng.

6. bấm để hiển thị menu cho phép bạn kết thúc trình chiếu, làm tối hoặc làm nhạt màn hình đối tượng, hoặc đi tới một số trang chiếu cụ thể

7. bấm để đi đến trang chiếu tiếp theo

8. thời gian trôi qua của bản trình bày của bạn, trong giờ và phút

9. hình thu nhỏ trang chiếu mà bạn có thể bấm để bỏ qua một trang chiếu hoặc để trở lại bản chiếu mà bạn đã trình bày

Bước tiếp theo

Thiết lập dạng xem diễn giả

Sử dụng dạng xem diễn giả ở trước người xem

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×