Danh sách trong Microsoft 365 là gì?

Một danh sách trong Microsoft 365 là một tập hợp dữ liệu cung cấp cho bạn và đồng nghiệp của bạn một cách linh hoạt để sắp xếp thông tin. Bạn có thể tạo danh sách trong:

  • ứng dụng danh sách trong Microsoft 365-bắt đầu từ ứng dụng danh sách trong Microsoft 365, bạn có thể nhanh chóng tạo một danh sách từ đầu hoặc lấy cảm hứng từ các mẫu đã sẵn sàng để xem danh sách gần đây và yêu thích của bạn dù chúng được lưu trữ ở đâu. Tìm hiểu cách bắt đầu với danh sách Microsoft trong ứng dụng.

  • Microsoft SharePoint —tạo danh sách trong site SharePoint. Không giống như thư viện tài liệu SharePoint, danh sách sẽ không được tạo ra theo mặc định khi bạn tạo một site. Thêm họ bất cứ nơi nào bạn cần.

  • Nhóm Microsoft — danh sách hiện đã có trong nhóm. Tìm hiểu cách bắt đầu với các danh sách trong Microsoft nhóm.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Thêm mục danh sách.

Bạn có thể Thêm các cột cho các kiểu dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như văn bản, tiền tệ hoặc nhiều lựa chọn. Tạo dạng xem để hiển thị dữ liệu hiệu quả. Sắp xếp, nhóm, định dạng và lọc danh sách để tô sáng thông tin quan trọng nhất. Một danh sách có thể bao gồm mọi người, liên kết, ảnh, ngày tháng và nhiều hơn nữa. Theo dõi lịch sử của một mục danh sách qua thời gian với các Phiên bản. Bạn cũng có thể tự động hóa danh sáchvào công việc sắp xếp và tiết kiệm thời gian.

Bạn sẵn sàng bắt đầu chưa?

Dưới đây là một số liên kết đến bài viết để giúp bạn đi đến.

Tạo danh sách

Sửa thiết đặt danh sách

Xóa danh sách

Tạo cột trong danh sách hoặc thư viện

Nhận được thông báo khi có danh sách hoặc mục danh sách thay đổi

Kiểm soát ai có quyền truy nhập vào danh sách hoặc một mục danh sách riêng lẻ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×