Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về số sê-ri của ngày tháng được biểu thị bằng date_text. Sử dụng DATEVALUE để chuyển đổi ngày tháng được biểu thị bằng văn bản thành số sê-ri.

Cú pháp

DATEVALUE (date_text)

Date_text    là văn bản biểu thị ngày ở định dạng ngày. Ví dụ, "30/1/2008" hoặc "30-Jan-2008" là chuỗi văn bản bên trong dấu ngoặc kép đại diện cho ngày tháng. Nếu phần năm của date_text, hàm DATEVALUE sử dụng năm hiện tại từ đồng hồ tích hợp máy chủ của bạn. Thời gian thông tin trong date_text được bỏ qua.

Chú thích

  • Ngày tháng được lưu trữ ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 31 tháng Mười Hai năm 1899 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng Một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng Một năm 1900.

  • Hầu hết các hàm tự động chuyển giá trị ngày thành số sê-ri.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEVALUE("8/22/2008")

Số sê-ri của ngày văn bản (39682)

=DATEVALUE("22-AUG-2008")

Số sê-ri của ngày văn bản (39682)

=DATEVALUE("2008/02/23")

Số sê-ri của ngày văn bản (39501)

=DATEVALUE("5 THÁNG 7")

Số sê-ri của ngày văn bản, giả định rằng đồng hồ tích hợp của máy tính được đặt là 2000 (37807)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×