Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DELTA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không. Trả về 1 nếu number1 = number2; trả về 0 nếu khác. Dùng hàm này để lọc một bộ giá trị. Ví dụ, bằng cách tính tổng một vài hàm DELTA, bạn tính được số cặp bằng nhau. Hàm này còn được gọi là hàm Kronecker Delta.

Cú pháp

DELTA(number1, [number2])

Cú pháp hàm DELTA có các đối số sau đây:

  • Number1    Bắt buộc. Số thứ nhất.

  • Number2    Tùy chọn. Số thứ hai. Nếu bị bỏ qua, number2 được cho là bằng không.

Chú thích

  • Nếu number1 không phải dạng số, hàm DELTA trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu number2 không phải dạng số, hàm DELTA trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DELTA(5, 4)

Kiểm tra xem 5 có bằng 4 không

0

=DELTA(5, 5)

Kiểm tra xem 5 có bằng 5 không

1

=DELTA(0,5, 0)

Kiểm tra xem 0,5 có 0 không

0

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×