Trình bày trình chiếu

Diễn tập và dự tính thời gian trình bày bài thuyết trình

Diễn tập và dự tính thời gian thực hiện bản trình bày

PowerPoint giúp bạn ghi lại và dự tính thời gian một bản trình bày trước khi bạn trình bày nó cho người xem.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Đối với trải nghiệm diễn tập mạnh nhất, hãy xem xét việc mở bản trình bày của bạn trongPowerPoint cho web và sử dụng huấn luyện viên diễn giả. Để biết thêm thông tin, hãy xem: trình bày trình chiếu của bạn với huấn luyện viên diễn giả.

Diễn tập bản trình bày

 1. Chọn Trình chiếu > Đặt thời gian diễn tập.

 2. Chọn Tiếp theo, bấm chuột hoặc nhấn phím mũi tên phải để đi đến trang chiếu tiếp theo.

 3. Thời gian cho trang chiếu hiện tại được hiển thị ở bên phải của biểu tượng Tạm dừng. Thời gian ở bên phải của biểu tượng đó là thời gian cho toàn bộ bản trình bày.

 4. Chọn Tạm dừng để tạm dừng bản ghi. Chọn Tiếp tục ghi để tiếp tục.

 5. Chọn để lưu đặt thời gian trang chiếu hoặc Không để huỷ bỏ.

  Bạn cũng có thể nhấn Esc để dừng bản ghi và thoát khỏi bản trình bày.

Xem đặt thời gian

Chọn Chế độ xem > Bộ sắp xếp Trang chiếu. Lượng thời gian được phân cho một trang chiếu được hiển thị ở dưới cùng bên phải của trang chiếu.

Tắt đặt thời gian trang chiếu đã ghi trước khi bạn chiếu bản trình bày

Để ngăn trang chiếu tự động cải thiện, sử dụng đặt thời gian trang chiếu đã ghi như sau:

 1. Chọn Thiết lập > Trình chiếu.

 2. Bỏ chọn Sử dụng Đặt thời gian hoặc hộp kiểm Sử dụng đặt thời gian diễn tập.

  Để bật đặt thời gian trang chiếu trên một lần nữa, hãy chọn Sử dụng đặt thời gian.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×