Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Khi bạn khởi động Outlook mới cho Windows lần đầu tiên, bạn sẽ được hỏi trong quá trình thiết lập liệu bạn có muốn di chuyển cài đặt của mình từ Outlook cổ điển cho Windows hay không, vì vậy, trải nghiệm mới của bạn sẽ cảm thấy quen thuộc.

Nhập cài đặt vào thiết đặt Outlook cho Windows

Chọn Nhập cài đặt hoặc chọn Bỏ qua. Di chuyển cài đặt chỉ mất vài phút.

Nếu bạn chọn thiết đặt Nhập, thiết đặt của bạn cũng sẽ được áp dụng cho Outlook trên web. Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng Outlook dùng cho Windows, thiết đặt mặc định sẽ được áp dụng. Xem bên dưới để biết danh sách các cài đặt được nhập.

Bạn cần thử di chuyển lại cài đặt? Chọn xem Cài đặt Cài đặt> Xem tất cả các Outlook đặt. Chọn Quản lý bên cạnh tài khoản của bạn và Bắt đầu.

Danh sách các cài đặt được nhập

Thư

 • Nhóm theo Hội thoại

 • Vị trí Ngăn Đọc

 • Mật độ

 • Văn bản Xem trước Danh sách Thư

 • Trạng thái Bung rộng/Thu gọn Danh sách Thư mục

 • Độ rộng Danh sách Thư

 • Ảnh Người gửi trong Danh sách Thư

 • Xem trước Tệp đính kèm

 • Hành động Nhanh trên Danh sách Thư (Sắp ra mắt)

 • Chế độ Tối

 • Thông báo Cài đặt

 • Chữ ký

 • Trả lời Tự động

 • Ưu điểm/Khác

 • Phông chữ mặc định (Sắp ra mắt)

 • Đánh dấu là Đã đọc Cài đặt (Sắp ra mắt)

Lịch

 • Dạng xem Lịch biểu (ví dụ: Tuần, Tuần Làm việc, Tháng) (Sắp ra mắt)

 • Ngày trong tuần làm việc

 • Ngày Bắt đầu Tuần (Sắp ra mắt)

 • Giờ họp

 • Bắt đầu/Kết thúc sớm cuộc họp

 • Mỗi Cuộc họp Trực tuyến

 • Định dạng Ngày (Sắp ra mắt)

 • Định dạng Nhiệt độ

 • Hiện số tuần (Sắp ra mắt)

 • Quy mô thời gian (Sắp ra mắt)

 • Thư nhắc Cài đặt (Sắp ra mắt)

Bạn muốn nhận thêm nhiều lợi ích khác?

Bắt đầu với ứng dụng mới Outlook cho Windows

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×