Di chuyển các tệp SharePoint Server 2013 OneDrive cơ quan hoặc trường học vào Office 365

Để di chuyển tất cả nội dung của bạn từ SharePoint Server 2013 vào Microsoft 365, nơi tốt nhất để bắt đầu là công cụ di chuyển SharePoint.

Để di chuyển các tệp theo cách thủ công, hãy đọc trong bài viết này. Bạn cũng có thể chuyển các tệp thư viện Site của Tôi trên SharePoint Server 2010 đến Office 365.

Thư viện SharePoint 2013 OneDrive

Thư viện Site của Tôi trong SharePoint 2010

SharePoint 2013 OneDrive for Business

Site của Tôi SharePoint 2010

Tại sao tôi nên di chuyển các tệp sang OneDrive cho công việc hoặc trường học trong Microsoft 365 ?

OneDrive cho công việc hoặc trường học cho bạn quyền truy nhập đám mây vào tài liệu công việc của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập các tệp của mình từ mọi máy tính hoặc thiết bị di động ở nơi bạn có thể truy cập Internet. Ngoài ra, tổ chức của bạn đã thay đổi thiết lập của bạn để chọn OneDrive trong thanh dẫn hướng sẽ đưa bạn đến OneDrive cho cơ quan hoặc trường học.

Hãy chọn OneDrive trên SharePoint để đến OneDrive for Business trên Office 365

Đầu Trang

Trong bài viết này

Di chuyển đến OneDrive cho công việc hoặc trường học liên quan đến một vài nhiệm vụ một lần. Một số nhiệm vụ này tùy thuộc vào các tệp và hoạt động mà bạn đã có trong OneDrive gốc của bạn trong SharePoint 2013. Bảng dưới đây tóm tắt các nhiệm vụ này và các phần dưới đây cung cấp chi tiết.

Hành động

Mô tả

Chuyển biểu tượng tài liệu

Chuyển các tệp của bạn

Thư viện OneDrive của bạn được thiết lập và sẵn sàng để bạn sử dụng. Tuy nhiên, bạn có thể có các tệp trong SharePoint mà bạn muốn di chuyển đến thư viện Microsoft 365.

Logo OneNote

Chuyển sổ ghi chép OneNote

Bạn sẽ cần dùng các bước khác để chuyển sổ ghi chép OneNote của bạn.

Biểu tượng tài liệu được chia sẻ

Chia sẻ tệp

Có thể bạn đã chia sẻ tệp trong thư viện SharePoint OneDrive cũ của bạn theo một số cách. Các tệp mà bạn đã di chuyển đến thư viện Microsoft 365 mới là các tệp mới. Do đó, bạn có thể muốn thiết lập chia sẻ kết nối lại vào một số tệp trong các tệp đó.

Di chuyển tệp của bạn từ SharePoint sang Microsoft 365

Để chuyển các tệp của bạn, hãy thực hiện các nhiệm vụ sau đây theo trình tự:

 1. Đi đến thư viện SharePoint OneDrive của bạn

 2. Đồng bộ thư viện SharePoint Server 2013 OneDrive của bạn với máy tính của bạn

 3. Tạo bản sao dự phòng của thư mục thư viện đã đồng bộ trên máy tính của bạn

 4. Dừng đồng bộ thư viện SharePoint Server 2013 OneDrive của bạn

 5. Đồng bộ thư viện Office 365 OneDrive của bạn với máy tính của bạn

 6. Tải các tệp lên thư viện Office 365 OneDrive đã đồng bộ của bạn

Các bước để chuyển các tệp SharePoint 2013 đến Office 365

Đi đến OneDrive của bạn trên SharePoint Server 2013

Chọn Onedrive trong thanh dẫn hướng trong SharePoint Server 2013 bây giờ sẽ đưa bạn đến OneDrive cho công việc hoặc trường học. Tuy nhiên, để di chuyển tệp sang OneDrive dành cho cơ quan hoặc trường học, bạn sẽ cần phải đi đến OneDrive gốc trên 2013 SharePoint của bạn.

 1. Đăng nhập vào SharePoint.

 2. Chọn tên của bạn trong thanh dẫn hướng, rồi chọn Giới thiệu về tôi.
  Chọn trang Giới thiệu về tôi trong SharePoint

 3. Chọn Thiết đặt rồi chọn Nội dung Site.
  Chọn Nội dung Site từ Menu bánh răng trên trang Giới thiệu về tôi

 4. Trên trang Nội dung Site, hãy chọn Tài liệu.
  Chọn Tài liệu trên trang Nội dung Site
  Điều này sẽ đưa bạn đến thư viện OneDrive của bạn trên SharePoint Server 2013.

Đồng bộ thư viện SharePoint Server 2013 OneDrive của bạn với máy tính của bạn

Ứng dụng đồng bộ OneDrive cung cấp một cách hiệu quả để di chuyển tệp của bạn vì nó cho phép bạn làm việc với các tệp trên máy tính cục bộ của bạn và tránh tìm cách di chuyển tệp qua mạng. Lưu ý những chi tiết quan trọng sau về việc dùng ứng dụng đồng bộ cho tác vụ này:

 • Ứng dụng đồng bộ có thể đồng bộ các thư viện chứa đến 20.000 mục. Nếu thư viện OneDrive của bạn trên SharePoint Server 2013 có hơn 20.000 mục, bạn sẽ không thể sử dụng ứng dụng đồng bộ để di chuyển tệp của bạn. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn, hãy xem Thư viện OneDrive của tôi có nhiều mục hơn 20.000.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng đồng bộ OneDrive. Nếu bạn không chắc mình có điều này, hãy xem Cập Nhật ứng dụng đồng bộ OneDrive ở phần sau của bài viết này.

 • Bạn không thể dùng ứng dụng đồng bộ để chuyển sổ ghi chép OneNote. Để biết thêm thông tin về việc chuyển sổ ghi chép OneNote, hãy xem Chuyển sổ ghi chép OneNote đến Office 365.

Để đồng bộ OneDrive cho công việc hoặc trường học với máy tính của bạn:

 1. Đi đến OneDrive gốc của bạn trên SharePoint Server 2013.

 2. Hãy chọn Đồng bộ ở phía trên cùng của trang.
  Đồng bộ OneDrive for Business trong SharePoint 2013

  Ứng dụng đồng bộ OneDrive mở ra.

  Lưu ý: Nếu ứng dụng được đặt tên là "SkyDrive Pro" thay vì OneDrive, điều này có nghĩa là bạn đang không sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng đồng bộ.

 3. Hãy chọn Đồng bộ Ngay.

  Nếu bạn cần phiên bản OneDrive mới nhất, hãy bấm vào tải ứng dụng OneDrive phù hợp với tôi trong hộp thoại đồng bộ hóa.

 4. Chọn Hiển thị Tệp của Tôi để đến thư mục thư viện đã đồng bộ. Thư mục xuất hiện bên dưới mục yêu thích của Windows và được đặt tên là "OneDrive".
  Một thư mục SharePoint OneDrive for Business đã đồng bộ

  Nếu bạn đã đồng bộ thư viện này trước khi khởi động tác vụ này, bạn sẽ đi tới thư mục thư viện đã đồng bộ ngay lập tức sau khi bạn chọn Đồng bộ Ngay.

Tạo bản sao dự phòng của thư mục thư viện đã đồng bộ trên máy tính của bạn

Tại sao nên tạo một bản sao của thư mục thư viện đã đồng bộ? Nó sẽ cung cấp một bản sao lưu thư viện OneDrive của bạn, và nó cũng sẽ dễ dàng hơn để tìm thấy sau trong file Explorer.

 1. Tạo một thư mục mới trong File Explorer để sao chép thư mục thư viện đã đồng bộ. Ví dụ:
  Một thư mục cho tệp cá nhân sắp xếp được chuyển đến Office 365

 2. Chọn OneDrive được đồng bộ trong mục yêu thích của bạn.

 3. Chọn tất cả các tệp và thư mục và nhấn Ctrl-C để sao chép chúng.

 4. Chọn thư mục mới mà bạn đã tạo và nhấn Ctrl-V để dán tất cả các tệp và thư mục.
  Vì các tệp trong thư mục này không được đồng bộ hóa với SharePoint, họ sẽ xuất hiện mà không có bất kỳ chỉ báo đồng bộ nào ( Biểu tượng Tệp với chỉ báo đồng bộ ) trên các biểu tượng của họ.
  Thư mục cá nhân sắp xếp sau khi chuyển các tệp từ thư mục SharePoint OneDrive for Business đã đồng bộ

Đầu trang

Dừng đồng bộ thư viện SharePoint OneDrive của bạn

Bây giờ bạn đã tạo một thư mục sao lưu có chứa thư viện của mình, bạn nên dừng đồng bộ thư viện SharePoint.

 1. Trong khay hệ thống của bạn, bấm chuột phải vào biểu tượng ứng dụng đồng bộ OneDrive, rồi chọn Dừng đồng bộ thư mục...
  Dừng đồng bộ hóa OneDrive for Business

 2. Chọn OneDrive, rồi chọn dừngđồng bộ.

 3. Hãy chọn Có để xác nhận bạn muốn dừng đồng bộ thư viện này.

Lưu ý: Bạn sẽ nhận được thông báo rằng bước này sẽ ngừng đồng bộ vĩnh viễn nhưng bạn luôn có thể chỉ cần bấm đồng bộ trong OneDrive để bắt đầu đồng bộ lại sau.

Đồng bộ thư viện Microsoft 365OneDrive của bạn với máy tính của bạn

 1. Hãy chọn OneDrive trong thanh dẫn hướng.
  Nối kết OneDrive dẫn hướng đến Office 365 OneDrive for Business
  Điều này sẽ mở ra một cửa sổ trình duyệt mới với thư viện OneDriveMicrosoft 365 của bạn.
  Thư viện OneDrive For Business trong Office 365

 2. Hãy chọn Đồng bộ.
  Trình hướng dẫn ứng dụng đồng bộ OneDrive sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu ứng dụng được đặt tên là "SkyDrive Pro" thay vì OneDrive, điều này có nghĩa là bạn đang không sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng đồng bộ. Để biết thông tin về việc cập nhật ứng dụng, hãy xem Cập Nhật ứng dụng đồng bộ OneDrive ở phần sau trong bài viết này.

 3. Hãy chọn Đồng bộ Ngay.

 4. Chọn Hiển thị Tệp của Tôi để đến thư mục thư viện đã đồng bộ. Thư mục xuất hiện bên dưới mục yêu thích của Windows và được đặt tên là "OneDrive @Organizationname", ví dụ:
  Thư viện OneDrive for Business dưới Yêu thích của Windows
  Bạn sẽ không thấy bất kỳ tệp nào trong thư mục thư viện đã đồng bộ. Cho đến nay bạn mới chỉ thiết lập kết nối đồng bộ giữa thư mục và thư viện Microsoft 365.

Đầu trang

Tải các tệp lên thư mục thư viện Microsoft 365 đã đồng bộ của bạn

 1. Trong File Explorer, hãy mở thư mục nơi bạn đã sao chép tệp được tải xuống từ thư viện SharePoint.

 2. Di chuyển tất cả các tệp trong thư mục này sang thư mục thư viện Microsoft 365 đã đồng bộ.

  Mẹo: Nếu bạn muốn, bạn có thể kéo các tệp vào thư mục thư viện Microsoft 365 đã đồng bộ trong yêu thích của bạn.

Quan trọng: Nếu bạn di chuyển số lượng lớn các tệp, để có kết quả tốt nhất chúng tôi khuyên bạn nên chuyển tệp theo từng lô không quá 100 tệp.

Sau khi bạn đã di chuyển tệp vào thư mục thư viện đã đồng bộ, chúng sẽ tự động được tải lên Microsoft 365. Khi các tệp được tải lên, bạn có thể thấy các biểu tượng tệp của chúng thay đổi như được hiển thị dưới đây.

Tệp biểu tượng thay đổi khi tệp được tải lên và đồng bộ đến OneDrive for Business trên Office 365

Bây giờ bạn có thể nhìn thấy chúng khi bạn truy nhập OneDrive trên Microsoft 365 trong trình duyệt web.

Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng dẫn hướng đến thư viện trong một trình duyệt web. Trong thư mục thư viện đã đồng bộ, bấm chuột phải vào bất kỳ tệp nào, hãy chọn OneDrive cho cơ quan hoặc trường học rồi chọn Đến trình duyệt.

Xem một tệp trong một thư mục đã đồng bộ trong một trình duyệt web

Đầu trang

Thư viện OneDrive của tôi có nhiều mục hơn 20.000

Nếu thư viện OneDrive của bạn có nhiều mục hơn 20.000, bạn không thể sử dụng ứng dụng đồng bộ như được mô tả trong bài viết này để di chuyển tệp của bạn đến Microsoft 365.

Số lượng mục trong OneDrive bao gồm các tệp và thư mục trong thư viện, cùng với bất kỳ tệp nào trong thùng rác SharePoint của bạn.

Tôi có bao nhiêu mục trong OneDrive cho công việc hoặc trường học?

Để xem số lượng mục trong OneDrive, bạn có thể tạo dạng xem đã đếm các mục. Bạn cũng có thể đếm các tệp và thư mục trong OneDrive bằng cách sử dụng tùy chọn mở với Explorer:

 1. Đi đến thư viện OneDrive của bạn trong SharePoint Server 2013.

 2. Trên tab Thư viện, chọn Mở bằng Explorer.

 3. Trong File Explorer, bấm chuột phải vào danh sách tệp rồi chọn Thuộc tính.
  Tab chung trong hộp thoại thuộc tính liệt kê số lượng tệp và thư mục.

Các đề xuất

Nếu có thể, giảm số mục bạn đang lưu trữ trong OneDrive để bạn có thể sử dụng ứng dụng đồng bộ để di chuyển tệp của bạn như được mô tả trong bài viết này.

Nếu bạn thực sự cần phải di chuyển nhiều hơn 20.000 mục, bạn có thể dùng tùy chọn Mở bằng Explorer, mặc dù có thể mất nhiều thời gian để thực hiện việc này. Để biết chi tiết, hãy xem tải tệp lên thư viện. Ngài ra, lập trình viên có thể tạo ra một script để di chuyển các tệp nhanh chóng hơn.

Ghi chú về việc di chuyển tệp sang Microsoft 365

Lưu ý các chi tiết sau về việc di chuyển tệp từ SharePoint Server 2013 sang Microsoft 365:

 • Các tệp không giữ lại siêu dữ liệu gốc của chúng.

  Các tệp bạn di chuyển từ SharePoint Server 2013 sang Microsoft 365 được nhận dạng bản chất là tệp mới. Vì thế, các tệp không giữ lại các chi tiết siêu dữ liệu như Được sửa đổi và Sửa đổi Bởi.

 • OOneDrive cho cơ quan hoặc trường học có giới hạn lưu trữ là 1 TB.

 • OneDrive cho công việc hoặc trường học hạn chế các kiểu tệp sau: ASHX, ASMX, JSON, SOAP, SVC, XAMLX.

Đầu trang

Di chuyển sổ ghi chép OneNote đến Microsoft 365

Ứng dụng đồng bộ OneDrive không hỗ trợ sổ tay OneNote. Để di chuyển sổ ghi chép từ SharePoint sang Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên tạo sổ ghi chép mới trong Microsoft 365 rồi sao chép các phần từ sổ tay gốc sang sổ ghi chép mới.

 1. Trong OneDrive dành cho cơ quan hoặc trường học, hãy tạo một sổ ghi chép mới.

  Quan trọng: Đặt tên sổ ghi chép bằng cách sử dụng cùng một tên như bản ghi chép gốc trong SharePoint.

 2. Trong SharePoint, đồng bộ sổ ghi chép mà bạn muốn chuyển, sau đó sao chép tất cả các phần.

 3. Trong OneDrive dành cho cơ quan hoặc trường học, hãy mở sổ ghi chép mới và dán các phần từ sổ làm việc gốc.

 4. Xóa sổ ghi chép gốc từ thư viện SharePoint.

Chia sẻ tệp trong thư viện Microsoft 365

Có thể bạn đã chia sẻ tệp trong thư viện SharePoint OneDrive cũ của bạn theo một số cách. Ví dụ, bạn có thể:

Các tệp mà bạn đã di chuyển đến thư viện Microsoft 365 mới là các tệp mới. Do đó, bạn có thể muốn thiết lập các kết nối tới các tệp đã chọn bằng cách chia sẻ chúng.

Ngoài ra, khi bạn xác nhận rằng bạn đã di chuyển các tệp của mình để Microsoft 365 thành công, chúng tôi khuyên bạn nên xóa chúng khỏi thư viện cũ của bạn trong SharePoint Server 2013. Theo cách này, mọi người sẽ không thể tham chiếu tới các bản sao chưa được cập nhật của tài liệu mà bạn muốn chia sẻ với họ trước đó.

Đầu Trang

Cập Nhật ứng dụng đồng bộ OneDrive

Nếu bạn có bản cài đặt Click-to-Run của ứng dụng đồng bộ OneDrive (phổ biến nhất), bạn có thể nhận được cập nhật tự động. Để kiểm tra cập nhật, hãy chọn Tệp ->Tài khoản Office từ bất kỳ chương trình Office nào chẳng hạn như Word hoặc Excel. Nếu bạn đang không chạy Microsoft Office, bạn sẽ tự động nhận được tất cả các cập nhật cho ứng dụng đồng bộ.

Nếu bạn không nhìn thấy thông tin về các bản Cập Nhật Office trên một trang tài khoản chương trình Office, điều này có nghĩa là bạn đã cài đặt MSI của ứng dụng OneDrive. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra các bản Cập Nhật bằng Windows Update.


Đầu Trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×