Di chuyển hoặc đổi kích cỡ bảng thường dễ dàng như kéo bằng con trỏ. Bạn cũng có thể nhập một kích cỡ cụ thể nếu bạn muốn.

Di chuyển bảng

 1. Bấm vào bảng mà bạn muốn di chuyển.

 2. Đặt con trỏ trên đường viền ngoài cùng bên phải của bảng (nhưng không phải trên các dấu chấm), sau đó khi con trỏ trở thành Mũi tên bốn hướng, hãy bấm và kéo viền để di chuyển bảng.

Mẹo:   Để cả hai di chuyển bảng và tạo một bản sao của nó, hãy nhấn và giữ Ctrl trong khi kéo bảng.

Đổi cỡ bảng

Kéo để đổi kích cỡ bảng

 1. Bấm vào bảng mà bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Trên viền bảng, trỏ đến núm điều khiển đổi cỡ, rồi khi con trỏ trở thành Mũi tên hai đầu, hãy bấm và kéo núm điều khiển để làm cho bảng lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Núm điều khiển đổi cỡ là cụm các dấu chấm xuất hiện ở các góc và cạnh của bảng.

  Lưu ý những điều sau đây:

  • Để duy trì tỷ lệ tương tự giữa chiều cao và chiều rộng của bảng khi bạn đổi kích cỡ, hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi bạn kéo để đổi kích cỡ bảng.

  • Để giữ cho bảng nằm trên trang chiếu, hãy nhấn và giữ CTRL trong khi bạn kéo để đổi kích cỡ bảng.

  • Nếu bạn làm cho bảng quá lớn cho trang chiếu, hãy bấm hoàn tác Nút Hoàn tác trên thanh công cụ truy nhập nhanh để trả lại bảng về kích cỡ ban đầu của nó.

Nhập kích cỡ bảng cụ thể

 1. Bấm vào bảng mà bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm kích cỡ bảng , hãy nhập kích cỡ bạn muốn trong hộp chiều caochiều rộng .

  Định cỡ bảng

  Để duy trì tỷ lệ tương tự giữa chiều cao và chiều rộng của bảng khi bạn đổi kích cỡ, hãy chọn hộp kiểm khóa tỷ lệ khung ảnh.

Đổi kích cỡ cột hoặc hàng

 1. Bấm vào bảng có chứa cột hoặc hàng mà bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Thực hiện một hoặc hai thao tác sau đây:

  • Để thay đổi chiều rộng của cột, hãy đặt con trỏ qua viền của cột mà bạn muốn đổi kích cỡ, sau đó khi con trỏ trở thành Ảnh mũi tên dọc hai đầu, hãy kéo cột sang bên phải hoặc trái.

  • Để thay đổi chiều cao của hàng, hãy đặt con trỏ qua đường viền của hàng mà bạn muốn đổi kích cỡ, sau đó khi con trỏ trở thành Mũi tên ngang hai đầu, hãy kéo hàng lên hoặc xuống.

   Lưu ý: 

   • Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn trong nhóm kích cỡ ô để đổi kích cỡ hàng và cột. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm kích cỡ ô , hãy nhập kích cỡ bạn muốn trong hộp chiều caochiều rộng .

   • Có chiều cao ô tối thiểu, điều này phụ thuộc vào kích cỡ phông của văn bản trong ô bảng.

Xem thêm

Thay đổi lề giữa văn bản và cạnh của hộp văn bản hoặc hình dạng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×