Di chuyển hoặc sao chép bảng

Bạn muốn làm gì?

Kéo bảng đến vị trí mới

 1. Trong Dạng xem Bố trí In, hãy đặt con trỏ trên bảng cho đến khi núm điều khiển di chuyển bảng núm điều khiển di chuyển bảng xuất hiện.

 2. Đặt con trỏ trên tay cầm di chuyển bảng cho đến khi con trỏ biến thành mũi tên bốn đầu, rồi bấm vào tay cầm di chuyển bảng.

 3. Kéo bảng đến vị trí mới.

Đầu Trang

Sao chép bảng rồi dán vào vị trí mới

Khi dán bảng vào một vị trí mới, bạn có thể sao chép hoặc cắt bảng. Khi sao chép bảng, bảng ban đầu vẫn ở chỗ cũ. Khi cắt bảng, bảng ban đầu sẽ bị xóa.

 1. Trong Dạng xem Bố trí In, hãy đặt con trỏ trên bảng cho đến khi núm điều khiển di chuyển bảng núm điều khiển di chuyển bảng xuất hiện.

 2. Bấm vào tay cầm di chuyển bảng để chọn bảng.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sao chép bảng, nhấn CTRL+C.

  • Để cắt bảng, nhấn CTRL+X.

 4. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn bảng mới.

 5. Nhấn CTRL+V để dán bảng vào vị trí mới.

Đầu Trang

Xem thêm

Chèn bảng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×