Di chuyển một PivotTable

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể muốn di chuyển một PivotTable để bạn có thể chèn các ô trang tính, hàng hoặc cột ở vị trí hiện tại của báo cáo.

 1. Bấm vào PivotTable.

 2. Bên dưới Công cụ PivotTable, trên tab phân tích , bấm Di chuyển PivotTable.

  Hộp thoại Di chuyển PivotTable được hiển thị.

  Di chuyển hộp thoại PivotTable

 3. Dưới chọn nơi bạn muốn PivotTable đặt, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đặt PivotTable vào trang tính mới bắt đầu từ ô A1, hãy bấm trang tính mới.

  • Để đặt PivotTable trong trang tính hiện có, chọn trang tính hiện có, sau đó nhập vào ô đầu tiên trong phạm vi ô mà bạn muốn xác định PivotTable.

   Ngoài ra, bấm Thu gọn hộp thoại Thu gọn hộp thoại để tạm thời ẩn hộp thoại, hãy chọn ô đầu trên trang tính, rồi nhấn Bung rộng hộp thoại Bung rộng hộp thoại .

 1. Bấm vào PivotTable.

 2. Bên dưới Công cụ PivotTable, trên tab phân tích , bấm Di chuyển PivotTable.

  Hộp thoại Di chuyển PivotTable được hiển thị.

  Di chuyển hộp thoại PivotTable

 3. Dưới chọn nơi bạn muốn PivotTable đặt, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đặt PivotTable vào trang tính mới bắt đầu từ ô A1, hãy bấm trang tính mới.

  • Để đặt PivotTable trong trang tính hiện có, chọn trang tính hiện có, sau đó nhập vào ô đầu tiên trong phạm vi ô mà bạn muốn xác định PivotTable.

   Ngoài ra, bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn hộp thoại, hãy chọn ô đầu trên trang tính, rồi nhấn Bung rộng hộp thoại Ảnh nút .

 1. Bấm vào PivotTable.

 2. Bên dưới Công cụ PivotTable, trên tab tùy chọn , bấm Di chuyển PivotTable.

  Hộp thoại Di chuyển PivotTable được hiển thị.

  Di chuyển hộp thoại PivotTable

 3. Dưới chọn nơi bạn muốn PivotTable đặt, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đặt PivotTable vào trang tính mới bắt đầu từ ô A1, hãy bấm trang tính mới.

  • Để đặt PivotTable trong trang tính hiện có, chọn trang tính hiện có, sau đó nhập vào ô đầu tiên trong phạm vi ô mà bạn muốn xác định PivotTable.

   Ngoài ra, bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn hộp thoại, hãy chọn ô đầu trên trang tính, rồi nhấn Bung rộng hộp thoại Ảnh nút .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×