Di chuyển sổ ghi chép OneNote vào OneDrive

Nếu bạn dự định chia sẻ sổ tay OneNote, dù với chính mình trên nhiều thiết bị hay với những người khác, tốt nhất là bạn nên tạo sổ tay đó trên OneDrive ngay từ đầu.

Lưu ý: 

  • Việc di chuyển sổ ghi chép OneNote hiện có vào một thư mục được đồng bộ bằng ứng dụng OneDrive mà không cần đi qua OneNote được hiện không hỗ trợ.

  • Nếu tổ chức của bạn sử dụng SharePoint, bạn có thể chia sẻ sổ tay OneNote trên SharePoint thay vì OneDrive.

Nếu như ban đầu bạn đã tạo sổ tay trên máy tính, hãy làm như sau để di chuyển sổ tay vào OneDrive:

  1. Trong OneNote 2016 hoặc OneNote 2013, mở sổ tay mà bạn muốn chia sẻ trên OneDrive.

  2. Chọn > chia sẻtệp .

    Chia sẻ tệp để bạn có thể truy nhập tệp đó từ các thiết bị khác

  3. Chọn một vị trí cho sổ tay của bạn, hoặc chọn Thêm vịtrí, rồi đăng nhập vào tài khoản onedrive của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký miễn phí.

  4. Nhập tên cho sổ ghi chép của bạn (nếu bạn thích, bạn có thể giữ nguyên tên đã có), rồi chọn di chuyển sổghi chép.

  5. Sau khi bạn thấy vị trí trong danh sách, hãy chọn vị trí.

OneNote di chuyển sổ tay từ máy tính của bạn vào OneDrive, rồi xác nhận việc di chuyển bằng thông báo: “Sổ tay của bạn đang được đồng bộ đến vị trí mới.”

Sau khi bạn đã di chuyển thành công sổ ghi chép vào OneDrive, để chia sẻ với những người khác, hãy chọn > chia sẻtệp > chia sẻ với mọi người (trong OneNote 2016), hoặc chọn tệpchia sẻ > > mời mọi người (trong OneNote 2013). Thao tác này cho phép bạn gửi thư email kèm theo liên kết dẫn tới sổ tay được chia sẻ của bạn đến những người mà bạn chọn. Tùy theo quyền sổ tay mà bạn đã đặt trên OneDrive, người nhận sẽ có thể xem hoặc sửa đổi ghi chú của bạn tại vị trí được chia sẻ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×