Dùng Bảng trắng trong Cuộc họp Lync

Bảng trắng là một trang trống mà bạn có thể sử dụng để làm việc cùng với những người dự họp khác bằng cách nhập ghi chú, vẽ hoặc nhập hình ảnh.

Khi cuộc họp kết thúc, bạn có thể lưu Bảng trắng với dữ liệu từ sự cộng tác của những người dự họp.

Lưu ý:  Để tìm hiểu về các tính năng Phòng họp Lync và các tùy chọn bản trình bày khác, bao gồm tùy chọn về âm thanh, video, người dự và bố trí, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Người dùng Office 365 (Lync Online), hãy bấm vào đây.

 • Người dùng Lync Basic 2013, hãy bấm vào đây (ngay cả khi bạn đang dùng Office 365).

 • Tất cả người dùng Lync 2013 khác, hãy bấm vào đây.

Mở Bảng trắng mới

 1. Tạm dừng trên biểu tượng trình bày (màn hình) và sau đó bấm Bảng trắng dưới tab Trình bày.

 2. Một Bảng trắng trống mở ra trên nền cuộc họp trên màn hình của tất cả mọi người.

 3. Bộ công cụ chú thích sẽ tự động mở ra ở bên phải của Bảng trắng.

 4. Bấm vào bất kỳ công cụ nào để chú thích trên Bảng trắng như: công cụ Con trỏ, Bút, Bộ tô sáng, Cục tẩy, v.v..

Bảng trắng tự động đóng lại nếu bạn chuyển sang một tùy chọn trình bày khác, nhưng sẽ có sẵn trong cửa sổ Nội dung có thể Trình bày nếu bạn muốn mở nó sau trong cuộc họp.

Chỉ cần tạm dừng trên biểu tượng bản trình bày (màn hình) và bấm Quản lý Nội dung có thể Trình bày để truy nhập lại Bảng trắng.

Ảnh chụp màn hình bảng trắng trong một cuộc họp

Dùng các công cụ chú thích

Dùng các công cụ dọc theo một bên của Bảng trắng để tập trung trực quan vào trang hoặc động não với những người dự họp. Nhiều người có thể làm việc trên Bảng trắng cùng một lúc, nhưng mỗi công cụ chỉ có thể được sử dụng bởi một người tại một thời điểm.

 • Con trỏ La-de: một con trỏ la-de trực quan. Bấm và kéo con trỏ qua trang. Một vòng tròn màu lam xuất hiện trong cuộc họp biểu thị tên của bạn.

 • Chọn và Nhập: chọn một khu vực để nhập. Bạn có thể thay đổi phông chữ, kích cỡ và màu sắc bằng cách bấm vào mũi tên cạnh Chọn và Nhập để mở menu.

 • Bút: vẽ tự do. Bấm và bắt đầu viết hoặc vẽ bằng màu đen hoặc bấm vào mũi tên xuống bên cạnh nút đó và sau đó chọn một màu khác.

 • Bộ tô sáng: làm nổi bật một khu vực cụ thể của bản chiếu hiện tại.

 • Cục tẩy: loại bỏ chú thích cụ thể mà bạn đã chọn.

 • Đóng dấu: chèn một con dấu trên trang: Mũi tên, Dấu kiểm hoặc dấu X. Chọn một tùy chọn từ menu và sau đó bấm vào Bảng trắng để đóng dấu.

 • Hình dạng: vẽ các hình dạng như đường, mũi tên và hình vuông. Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh nút đó để chọn một hình dạng hoặc màu khác.

 • Chèn Ảnh: chèn một ảnh trên bản chiếu từ máy tính của bạn.

 • Xóa Chú thích Được chọn: loại bỏ các chú thích bạn đã chọn.

 • Tùy chọn khác: cung cấp các tùy chọn để chọn chú thích, hoàn tác, làm lại, sao chép, cắt, dán, dán thành ảnh, Lưu thành và Gửi đến One Note.

Di chuyển hoặc xóa các bản vẽ

Bạn có thể lựa chọn, sau đó di chuyển hoặc xóa bất kỳ bản vẽ nào trên Bảng trắng.

Di chuyển đối tượng

 1. Bấm vào nút Chọn và Nhập và sau đó bấm vào một hoặc nhiều bản vẽ bạn muốn di chuyển.
  Một hình chữ nhật chọn xuất hiện quanh (các) đối tượng được chọn.

 2. Kéo hình chữ nhật đến vị trí mới.

  Lưu ý:  Đối với văn bản đã nhập, hãy trỏ đến thanh trên đầu hộp văn bản trước khi bạn bắt đầu kéo nó.

Xóa một đối tượng

 1. Bấm vào nút Chọn và Nhập và sau đó chọn bản vẽ bạn muốn xóa.

 2. Nhấn Xóa trên bàn phím của bạn.

Ai đã thêm hoặc thay đổi nội dung?

Để xem ai đã thêm hoặc thay đổi nội dung trên Bảng trắng, hãy thực hiện một trong những điều sau đây:

 • Đối với các mục không phải văn bản trên Bảng trắng, hãy giữ con trỏ chuột trên bản vẽ để xem thông tin "Được tạo bởi" và "Được sửa lần cuối bởi".

 • Đối với văn bản, hãy trỏ vào văn bản và sau đó giữ chuột trên hình chữ nhật đặc xuất hiện trên văn bản khi bạn trỏ vào nó.

Quản lý Bảng trắng của bạn

 1. Tạm dừng trên biểu tượng bản trình bày (màn hình) và bấm Quản lý Nội dung có thể Trình bày.

 2. Bấm vào menu của Cho phép và chọn ai có thể tải Bảng trắng về máy tính của họ:

 3. Người tổ chức Chỉ có người đã lên lịch cho cuộc họp có thể tải về.

 4. Diễn giả Bất kỳ diễn giả nào trong cuộc họp cũng có thể tải về.

 5. Mọi người Bất kỳ ai trong cuộc họp cũng có thể tải về.

 6. Bấm vào menu Thêm và chọn một tùy chọn: Lưu Dưới dạng, Gửi đến OneNote hoặc Đổi tên.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×